Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródła ciepła

Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków m

Od stycznia 2022 roku w ramach walki ze smogiem właściciele budynków mieszkalnych, którzy korzystają z proekologicznych źródeł ciepła będą zwolnieni z podatku od nieruchomości za te budynki lub ich części. Właściwe źródło ogrzewania to podstawowy warunek, drugim jest złożenie odpowiedniego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy kryteria, jakie należy spełniać, by ubiegać się o zwolnienie.

Dążymy do tego, by w Pszczynie ograniczyć niską emisję. Zwolnienie z podatku właścicieli nieruchomości, którzy korzystają z proekologicznych źródeł ciepła, to kolejna zachęta, aby wymienić stary kocioł węglowy na przykład na: pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną czy kocioł gazowy – zaznacza burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Jak mówi, od lat w gminie Pszczyna realizowane są programy, które są dużym finansowym wsparciem dla osób realizujących takie inwestycje. – Jako jedna z pierwszych gmin w Polsce przystąpiliśmy do programu STOP SMOG, uruchomiliśmy we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW Program Pilotażowy dla budynków wielorodzinnych. Mieszkańcy Pszczyny mogą także korzystać ze środków programu „Czyste Powietrze”, gminnej dopłaty do niego, a także z programu „Słoneczna Gmina Pszczyna – etap I” dla osób montujących panele fotowoltaiczne. Realizujemy też już trzeci etap Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – wylicza Dariusz Skrobol. – To wszystko realna pomoc dla osób, które decydują się na pozbycie kopciuchów – dodaje.

Kolejnym argumentem dla osób, które wciąż wahają się wymienić piec, jest zwolnienie z podatku od nieruchomości właścicieli budynków mieszkalnych lub ich części. Zwolnienie dotyczy budynków jednorodzinnych lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowe lub grupowej, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Zwolnieniu nie podlegają budynki lub ich części zajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej.

W budynkach stosowane jako podstawowe źródło ciepła muszą być: pompa ciepła, podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, źródło ogrzewania wykorzystujące: energię elektryczną (np. instalacje fotowoltaiczne), gaz, olej opałowy, pellet drzewny oraz kotły zgazowujące drewno.

Mieszkańcy, którzy spełniają te warunki, powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Pszczynie stosowne oświadczenie. Bardzo istotny jest termin. Kiedy należy to uczynić?

 • Do 30 października 2021 roku właściciele budynków mieszkalnych lub ich części, w których na dzień 1 stycznia 2021 roku stosowane były ekologiczne źródła ciepła. [OŚWIADCZENIE nr 1 – do pobrania]
 • Do 5 stycznia 2022 roku właściciele budynków mieszkalnych lub ich części, w których po dniu 1 stycznia 2021 roku dokonano wymiany dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła. [OŚWIADCZENIE nr 2 – do pobrania]
 • Do 5 stycznia 2022 roku właściciele budynków mieszkalnych lub ich części, których budowa została zakończona po dniu 1 stycznia 2021 roku, w których zastosowano ekologiczne źródła ciepła. [OŚWIADCZENIE nr 3 – do pobrania]

Poza odpowiednim oświadczeniem złożyć należy dokument jednoznacznie wskazujący jakiego rodzaju ekologiczne źródło ciepła zostało zastosowane w budynku. Takim dokumentem może być na przykład wystawiona na właściciela budynku faktura zakupu lub usługi montażu.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską, zwolnienia nie stosuje się, gdy w budynku mieszkalnym lub jego części do celów grzewczych wykorzystuje się oprócz ekologicznego źródła ciepła nieekologiczne źródła ciepła (np. kominki, piece kaflowe, kozy itp.).

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje przez okres dwóch kolejnych lat, począwszy od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym dokonano wymiany dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródła ciepła

Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków m

Od stycznia 2022 roku w ramach walki ze smogiem właściciele budynków mieszkalnych, którzy korzystają z proekologicznych źródeł ciepła będą zwolnieni z podatku od nieruchomości za te budynki lub ich części. Właściwe źródło ogrzewania to podstawowy warunek, drugim jest złożenie odpowiedniego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy kryteria, jakie należy spełniać, by ubiegać się o zwolnienie.

Dążymy do tego, by w Pszczynie ograniczyć niską emisję. Zwolnienie z podatku właścicieli nieruchomości, którzy korzystają z proekologicznych źródeł ciepła, to kolejna zachęta, aby wymienić stary kocioł węglowy na przykład na: pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną czy kocioł gazowy – zaznacza burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Jak mówi, od lat w gminie Pszczyna realizowane są programy, które są dużym finansowym wsparciem dla osób realizujących takie inwestycje. – Jako jedna z pierwszych gmin w Polsce przystąpiliśmy do programu STOP SMOG, uruchomiliśmy we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW Program Pilotażowy dla budynków wielorodzinnych. Mieszkańcy Pszczyny mogą także korzystać ze środków programu „Czyste Powietrze”, gminnej dopłaty do niego, a także z programu „Słoneczna Gmina Pszczyna – etap I” dla osób montujących panele fotowoltaiczne. Realizujemy też już trzeci etap Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – wylicza Dariusz Skrobol. – To wszystko realna pomoc dla osób, które decydują się na pozbycie kopciuchów – dodaje.

Kolejnym argumentem dla osób, które wciąż wahają się wymienić piec, jest zwolnienie z podatku od nieruchomości właścicieli budynków mieszkalnych lub ich części. Zwolnienie dotyczy budynków jednorodzinnych lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowe lub grupowej, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Zwolnieniu nie podlegają budynki lub ich części zajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej.

W budynkach stosowane jako podstawowe źródło ciepła muszą być: pompa ciepła, podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, źródło ogrzewania wykorzystujące: energię elektryczną (np. instalacje fotowoltaiczne), gaz, olej opałowy, pellet drzewny oraz kotły zgazowujące drewno.

Mieszkańcy, którzy spełniają te warunki, powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Pszczynie stosowne oświadczenie. Bardzo istotny jest termin. Kiedy należy to uczynić?

 • Do 30 października 2021 roku właściciele budynków mieszkalnych lub ich części, w których na dzień 1 stycznia 2021 roku stosowane były ekologiczne źródła ciepła. [OŚWIADCZENIE nr 1 – do pobrania]
 • Do 5 stycznia 2022 roku właściciele budynków mieszkalnych lub ich części, w których po dniu 1 stycznia 2021 roku dokonano wymiany dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła. [OŚWIADCZENIE nr 2 – do pobrania]
 • Do 5 stycznia 2022 roku właściciele budynków mieszkalnych lub ich części, których budowa została zakończona po dniu 1 stycznia 2021 roku, w których zastosowano ekologiczne źródła ciepła. [OŚWIADCZENIE nr 3 – do pobrania]

Poza odpowiednim oświadczeniem złożyć należy dokument jednoznacznie wskazujący jakiego rodzaju ekologiczne źródło ciepła zostało zastosowane w budynku. Takim dokumentem może być na przykład wystawiona na właściciela budynku faktura zakupu lub usługi montażu.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską, zwolnienia nie stosuje się, gdy w budynku mieszkalnym lub jego części do celów grzewczych wykorzystuje się oprócz ekologicznego źródła ciepła nieekologiczne źródła ciepła (np. kominki, piece kaflowe, kozy itp.).

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje przez okres dwóch kolejnych lat, począwszy od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym dokonano wymiany dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła.

Spotkanie poświęcone możliwości pozyskania dotacji na wymianę kotła i termomodernizację budynku

Spotkanie poświęcone możliwości pozyskania dot

W czwartek, 21 października w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie po raz kolejny odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców poświęcone możliwości pozyskania dotacji na wymianę kotła i termomodernizację budynku w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz programu pilotażowego dla budynków wielorodzinnych.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną szczegółowe informacje dotyczące ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”, Programu Pilotażowego dla budynków wielorodzinnych i sposobów uzyskania w ich ramach dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz na termomodernizację budynków.

Program „Czyste Powietrze” to ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż” to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych (3-20 lokali).

Program Pilotażowy skierowany jest do:

 • właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych,
 • wspólnot mieszkaniowych.

WAŻNE! Skorzystanie z dofinansowania w Programie Czyste Powietrze lub w Programie Pilotażowym umożliwia ubieganie się o dofinansowanie ze środków gminnych

Spotkanie informacyjne odbędzie się w czwartek, 21 października o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Referat ds. Jakości Powietrza

Punkt mieści się w budynku przy ul. 3 Maja 11 (naprzeciwko Starostwa Powiatowego).

Funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu, w następujących godzinach:

 • poniedziałek 7:00 -17:00
 • wtorek, środa, czwartek 7:00 – 15:00
 • piątek 7:00 -14:00

tel. 32 449 39 50, 32 449 39 88, mail: jp@pszczyna.pl

Mobile punkty szczepień przeciwko COVID-19

Mobile punkty szczepień przeciwko COVID-19

W październiku na terenie gminy Pszczyna będą działały mobile punkty szczepień przeciwko COVID-19.

W punktach tych będzie można się zaszczepić szczepionkami Pfizer lub Johnson&Johnson (szczepimy osoby od 16 roku życia) oraz przyjąć III dawkę przypominającą (dla osób 50+ lub medyków, warunek 6 miesięcy od drugiej dawki szczepionki). Dodatkowo dla seniorów i wszystkich chętnych w mobilnym punkcie możliwe będzie wykonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, saturacji oraz cukru z palca. Pacjenci otrzymają książeczki do kontynuowania wpisów własnych pomiarów.

Akcja szczepień w miesiącu październiku prowadzona jest przy współpracy Urzędu Miejskiego w Pszczynie z OSP Ćwiklice oraz Powszechnym Punktem Szczepień w Bąkowie. Praktyka Pielęgniarska mgr Izabela Pustelnik.

Harmonogram:

 • 10.10.2021 (niedziela), godz. 8:00-12:00 – Osiedle Piastów – Parafia Podwyższenia Krzyża i Matki Bożej Częstochowskiej w Pszczynie (salki katechetyczne)
 • 15.10.2021 (piątek), godz. 15:00-18:00 – Ćwiklice – OSP Ćwiklice ul. Zawadzkiego
 • 19.10.2021 (wtorek), godz. 10:00-13:00 – Wisła Mała – Biuro Sołtysa, Ośrodek Kultury Wisła Mała (ul. Pawia)
 • 25.10.2021 (poniedziałek), godz. 9:00-12:00 – Jankowice – Sala OSP Jankowice
 • 28.10.2021 (czwartek), godz. 15:00-18:00 – Stara Wieś – Ośrodek Kultury Stara Wieś (ul. Staromiejska 43)
 • 29.10.2021 (piątek), godz. 15:00 – 18:00 – Piasek – Biuro Sołtysa (ul. Słowackiego 1)

Dla osób wymagających transportu do wymienionych punktów szczepień istnieje możliwość jego umówienia pod numerem telefonu 664-316-645.

Zaproszenie

Urząd Miejski w Pszczynie, w związku z trwającymi pracami projektowymi dla zadania inwestycyjnego pn.: „Projekt rozbudowy ul. Ogrodowej w Czarkowie” zaprasza na spotkanie w dniu 6.10.2021 r. o godz. 17.00 w Ośrodku Kultury, przy ul. Powstańców Śląskich 25A w Czarkowie.

Spotkanie ma na celu zasięgnięcie opinii właścicieli przyległych gruntów na temat przyjętych rozwiązań projektowych. Projektant odpowie na pytania dotyczące proponowanych oraz możliwych rozwiązań, a każdy z uczestników spotkania będzie mógł wyrazić swoje stanowisko w sprawie.

Poniżej koncepcja:

Czarków koncepcja v2 profil

Czarków koncepcja v2 z podkładem Jasnej

Czarków koncepcja v2