Platforma do zgłaszania zagrożeń ekologicznych

Platforma do zgłaszania zagrożeń ekologicznych

System do zgłaszania i weryfikacji lokalnych zagrożeń ekologicznych to nowe narzędzie, które pozwoli na usprawnienie monitorowania punktów powstawania zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Pszczyna.

Powstał on przy współpracy Urzędu Miejskiego z trójką studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którzy są autorami oprogramowania.

Od soboty 1 lutego działa specjalna platforma www.smog.pszczyna.pl, na której każdy mieszkaniec może zaznaczyć miejsca, w którym podejrzewa się, że dochodzi do palenia niedozwolonych paliw. Autorzy systemu udzielili gminie nieodpłatnej, rocznej licencji na korzystanie z projektu.

W specjalnym serwisie można zgłaszać zagrożenia związane ze wzrostem złej jakości powietrza, a także z zanieczyszczeniem środowiska: dzikie wysypiska śmieci, nielegalne składowiska odpadów, rozlane substancje niewiadomego pochodzenia, wycinkę drzew, a także potrącone czy padłe zwierzęta (w związku z zagrożeniem AFS).

Aby zgłosić potencjalne zagrożenie wystarczy mieć aktywny adres e-mail i zaznaczyć odpowiedni punkt na mapie. Na adres e-mail osoby zgłaszającej zostanie wysłane potwierdzenie. Za obsługę zgłoszeń odpowiedzialna jest Straż Miejska w Pszczynie. Aplikacja będzie działała na urządzeniach mobilnych. Z jednego e-maila będzie można wysłać do 6 zgłoszeń w ciągu 72h.

Posted in Uncategorized.