Terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół podsta

W dniach od 25 lutego do 2 marca rodzice, opiekunowie dzieci uczęszczających już do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Pszczyna powinni złożyć pisemną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 2020/2021.

3 marca zostanie uruchomiony serwis internetowy przeznaczony do rejestracji wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli w naszej Gminie na rok szkolny 2020/2021.

Rejestracji można dokonać od 4 marca od godziny 8.00 do 19 marca do godziny 20.00 na stronie https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl/. Znajdziemy tam również informacje o zasadach oraz kryteriach rekrutacji, harmonogram, ofertę placówek i oświadczenia do pobrania.

Po zarejestrowaniu się w systemie, wypełnieniu elektronicznego wniosku, należy go wydrukować oraz podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru do 20 marca do godziny 15.00.

15 kwietnia zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych. Konieczne jest potwierdzenie woli zapisania dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, do której dziecko zostało zakwalifikowane w terminie do 21 kwietnia do godziny 15.00.

23 kwietnia o godzinie 13.00 zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Należy pamiętać, aby wszystkie czynności dokonać w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji.

Podobne terminy obowiązują przy rekrutacji dzieci spoza obwodu szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych. Od 3 marca od godziny 8.00 do 20 marca do godziny 15.00 należy w szkole pierwszego wyboru złożyć podpisany wniosek o przyjęcie.

23 kwietnia zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do szkół. Również w tym przypadku wymagane jest potwierdzenie woli zapisania dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane do 29 kwietnia do godziny 15.00.

4 maja o godzinie 13.00 zostaną ogłoszone listy dzieci przyjętych do szkół w Gminie Pszczyna.

Przypominamy, ze rodzice, opiekunowie mają obowiązek dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz poinformowania w terminie do 30 września 2020 dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu obowiązku szkolnego za granicą.

https://bip.pszczyna.pl/zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-pszczyna-na-rok-szkolny-2020-2021

https://bip.pszczyna.pl/zasady-rekrutacji-do-klasy-i-szkoly-podstawowej-na-rok-szkolny-2020-2021

Posted in Uncategorized.