Komunikat ws. organizacji zajęć w Szkole Podstawowej w Czarkowie

Komunikat ws. organizacji zajęć w Szkole Podstaw

U jednego z nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Czarkowie potwierdzono zakażenie koronawirusem. Na podstawie decyzji sanepidu wydana została decyzja o wprowadzeniu hybrydowego wariantu kształcenia. Nauczanie zdalne zostało zorganizowane dla sześciu klas.

O pozytywnym wyniku nauczyciela, który ostatnie zajęcia prowadził w poniedziałek (5 października), dyrekcja placówki została poinformowana w czwartek w godzinach popołudniowych. Niezwłocznie, zgodnie z procedurami wiadomość o zakażeniu przekazana została Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach.

Na podstawie opinii PSSE w Tychach organ prowadzący wydał decyzję o wprowadzeniu nauczania zdalnego dla uczniów sześciu klas podstawowych. Z opiekunami dzieci kontaktowali się pracownicy szkoły. – Rodzice przyjęli wiadomość spokojnie i z dużym zrozumieniem – mówi dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie Jolanta Skrzyńska-Gorska.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników placówki oświatowe prowadzone przez gminę Pszczyna są na bieżąco dezynfekowane. Przestrzegane są wszystkie przepisy, które zminimalizują zagrożenie zarażeniem. Ponawiane są apele o to, by dzieci, u których występują objawy przeziębienia, pozostały w domach.

W ostatnich dniach otrzymujemy od rodziców wiele zapytań dotyczących wprowadzenia w placówkach na terenie gminy nauczania zdalnego. Tymczasem Urząd Miejski w Pszczynie nie może samodzielnie wydać takiej decyzji. Taki krok może zostać podjęty przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem placówki, lecz wyłącznie w oparciu o pozytywną opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – wyjaśnia zastępca burmistrza Barbara Sopot-

Posted in Uncategorized.