Błogosławieństwo kapliczki po remoncie

W poniedziałek, 5 października, po raz pierwszy po trzyletniej przerwie w kaplicy Matki Bożej przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Wolności odbyła się modlitwa różańcowa, po której ks. proboszcz Krzysztof Grudniok celebrował mszę świętą, w trakcie której nastąpił obrzęd poświęcenia obiektu.

W wyniku rozpoczętego we wrześniu 2018 r., a zakończonego wiosną br. remontu, kaplica została gruntowanie odnowiona i pomalowana, zyskała nową posadzkę, okna i drzwi. W prace włączyło się liczne grono parafian, którym ksiądz proboszcz podziękował za zaangażowanie.

Czarkowska kapliczka jest najstarszym obiektem kultu religijnego we wsi i, wiele na to wskazuje, także najstarszym zachowanym w miejscowości obiektem murowanym. To w niej gromadzili się mieszkańcy Czarkowa na modlitwach różańcowych czy nabożeństwach majowych jeszcze w czasach, kiedy wieś nie posiadała własnego kościoła. Do dzisiaj niewyjaśnione pozostają motywy i czas wybudowania w tym miejscu kaplicy. Można przypuszczać, iż nastąpiło to w wieku XIX. W tamtym czasie miejsce, w którym stoi dziś kaplica, stanowiło centrum miejscowości: na zachód rozciągały się najstarsze zabudowania mieszkańców Czarkowa, z kolei na południe od kapliczki rozciągał się teren czarkowskiego zdrojowiska książęcego wraz z parkiem (dzisiejszy las Dębina). Pierwsza wzmianka źródłowa o kaplicy pochodzi z sierpnia 1891 r. Pod tą datą w księdze ogłoszeń parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie zanotowano, iż mieszkańcy Czarkowa zamówili mszę w intencji rodzin uczestniczących w nabożeństwach majowych w kaplicy w Czarkowie. Na początku drugiej dekady XX w. kapliczka przeszła gruntowny remont, po którym 26 października 1913 r. nastąpiło jej uroczyste poświęcenie. W 2016 r. na sygnaturce obiektu zamontowano dzwon odlany w ludwisarni Felczyńskich w Taciszowie i pobłogosławiony przez o. Seweryna Lubeckiego. Odtąd odzywa się on trzy razy w ciągu dnia, a jego dźwięk odprowadza także zmarłych na miejsce ich wiecznego spoczynku sąsiadujące z kapliczką.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z uroczystego poświęcenia kapliczki dostępnych w galerii.

Posted in Uncategorized.