Radni przyjęli regulamin określający zasady dotacji programu „Słoneczna Gmina Pszczyna”

Radni przyjęli regulamin określający zasady dot

24 czerwca br. na sesji Rady Miejskiej w Pszczynie, Radni podjęli Uchwałę Nr XXXV/436/21 2021 w sprawie przyjęcia regulaminu naboru określającego zasady udzielania dotacji celowej do zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Pszczyna w ramach projektu grantowego „Słoneczna Gmina Pszczyna ETAP I” , realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Po wejściu w życie uchwały, zostanie ogłoszony nabór wniosków dla mieszkańców gminy Pszczyna. Ogłoszenie o naborze będzie zawierało wszystkie informacje potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie (grantu) w programie „Słoneczna gmina Pszczyna- ETAP I” .

Termin naboru wraz ze szczegółowymi informacjami zostanie ogłoszony w lipcu br.
Nabór będzie trwał minimum 30 dni.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Operatora programu, firmę Revitalinvest, poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Pszczynie. Więcej informacji dotyczących naboru udzieli operator, adres e-mail: biuro@revitalinvest.pl, numer telefonu: 600310766, 698548097

Uchwała jest możliwa do pobrania:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPszczynie/tabBrowser/bags//1541/Zbiór-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Pszczynie

Posted in Uncategorized.