Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Burmistrz Pszczyny przypomina, że Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w bieżącym roku (drugi termin) można składać od 1 do 31 sierpnia 2021 roku w Urzędzie  Miejskim w Pszczynie.

 Uwaga – zmiana siedziby Referatu Rolnictwa, z ul.Dworcowej 30 na Rynek 2, pokój 302B, tel. 324493978.

Do wniosku należy załączyć faktury potwierdzające zakup oleju w okresie od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r. W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych prowadzą także chów lub hodowlę bydła, do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pszczynie zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego. (jeżeli nie został dołączony w lutym)

Limit zwrotu podatku w 2021 r. stanowić będzie sumę kwot:

– kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego (1,00 zł  x 100 x ilość ha)

oraz

– kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (1,00 zł x 30 x średnia roczna ilość DJP).

Kwotę zwrotu oblicza się na podstawie przedstawionych faktur VAT potwierdzających zakup oleju napędowego. Stawka zwrotu w roku 2021 wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju. Kwotę zwrotu oblicza się wg wzoru: ilość litrów zakupionego oleju napędowego x 1,00 zł (w ramach limitu).

Wzór wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie w pokoju nr 302B lub ze strony internetowej UM w Pszczynie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa UM w Pszczynie, ul.Rynek 2 w pokoju nr 302B (III piętro) lub pod numerem telefonu 32 4493978.

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf WNIOSEK ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO.pdf 2021-08-10 192.58KB pobierz
Posted in Uncategorized.