OGŁOSZENIE

W związku ze zbliżającym się końcem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. Gminne Biuro Spisowe w Pszczynie informuje, że w sołectwie Czarków utworzono mobilny punkt spisowy , który znajduje się w Biurze Sołtysa i będzie czynny w każdą sobotę w godzinach od 800– 1200. Na spotkanie z rachmistrzem należy przygotować m.in. następujące informacje : numery PESEL wszystkich mieszkańców spisywanego lokalu, ich wykształcenie, powierzchnię użytkową lokalu, rok oddania budynku do użytku.