Ograniczenie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Ograniczenie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbi

W związku z panującą epidemią COVID-19 mającą istotny wpływ na funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wprowadza się ograniczone funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Pszczyna na okres od 30 listopada 2021 r. do 14 grudnia 2021 r., przyjmując następującą dostępność PSZOK w Pszczynie:

  • sobota, niedziela, poniedziałek – nieczynne
  • wtorek, środa, czwartek, piątek – od godz. 10.00 do godz. 14.00

Szczegółowe zasady wjazdu na teren PSZOK oraz bazy przeładunkowej :

  • wejście na teren PSZOK bezwzględnie w masce oraz rękawiczkach;
  • na terenie PSZOK w celu oddania odpadów może znajdować się tylko 1 osoba. Osoby towarzyszące pozostają przed wjazdem na teren Zakładu;
  • wjazd na wagę odbywa się tylko po włączeniu sygnalizatora świetlnego z napisem „ JEDŹ”
  • w celu obsługi należy udać się pod okienko wagi przy wjeździe na Zakład z zachowaniem bezpiecznego dystansu.

Uprzejmie prosimy by ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty na zakładzie. Sprawy można załatwić telefonicznie lub mailowo (telefon: 32/447-19-55; mail: pszczyna@remondis.pl).

Prosimy również, by w przypadku kontaktu zachować odpowiedni dystans minimum 2 metry zarówno od pracowników zakładu, jak również innych osób oczekujących na obsługę.

Posted in Uncategorized.