INFORMACJA BURMISTRZA PSZCZYNY

Spotkania dotyczące sporządzanych projektów mieINFORMACJA BURMISTRZA PSZCZYNY dotycząca spotkań w sprawie sporządzanych PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW: BRZEŹCE, PORĘBA I CZARKÓW
Informuje, że przeprowadzone zostaną spotkania dotyczące sporządzanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw: Brzeźce, Poręba i Czarków. Spotkania mają na celu zapoznanie zainteresowanych ze wstępnymi rozwiązaniami oraz zebranie propozycji, postulatów oraz sugestii dotyczących w/w rozwiązań. Oczekiwany efekt spotkań to opracowanie projektu planu, który stworzy lepsze możliwości rozwoju terenów, a jednocześnie będzie akceptowalny przez lokalną społeczność.

Spotkania odbędą się w dniach:

– 2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) – w sali środowiskowej w Porębie, przy ul. Barbórki –
od godz. 12:00 do 17:00 – w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA PORĘBA,

3 grudnia 2019 r. (wtorek) – w Ośrodku Kultury w Czarkowie (mała sala), przy ul. Powstańców Śląskich 25a –
od godz. 12:00 do 17:00 – w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA CZARKÓW,

– 5 grudnia 2019 r. (czwartek) – w Ośrodku Kultury w Brzeźcach, przy ul. Ofiar Faszyzmu, od godz. 12:00 do 17:00 –
w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SOŁECTWA BRZEŹCE.

Czytaj dalej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Pszczyna

Burmistrz Pszczyny informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.  Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z  wskazanych przez Gminę miejsc do zbierania odpadów  pochodzących od rolników oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów  :

• z folii rolniczych,
• z siatki i sznurka do owijania balotów,
• opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, w terminie do dnia 6 grudnia 2019 roku.

Wnioski do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania  foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W przypadku nieotrzymania przez Urząd Miejski w Pszczynie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane. Pobierz wniosek

Ogłoszenie

W dniu 13.11.19r.(środa) w godz. 16.00-18.00 będzie pobierana IV rata podatku od nieruchomości w Ośrodku Kultury.