Ankieta pomocna przy opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna

Ankieta pomocna przy opracowaniu Strategii Rozwoju

Gmina Pszczyna przystępuje do opracowania najważniejszego dokumentu określającego kierunki rozwoju w perspektywie najbliższych kilku lat, którym jest Strategia Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2024-2030.

Stanowi ona odpowiedź na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania zewnętrzne oraz pełni rolę narzędzia do pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyznaczonych celów.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do wszystkich Mieszkańców o wypełnienie ankiety. Państwa spostrzeżenia pozwolą określić najważniejsze potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe, a także problemy i potencjały rozwojowe Gminy.

Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu.

Link do ankiety: https://srpszczyna.webankieta.pl/

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

(Obwieszczenie o wyłożeniu)

Pliki do pobrania

OGŁOSZENIE

 

Jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miejski w Pszczynie informuje,

że 27 września (środa) w Czarkowie

odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów:

  • stare meble, wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce, itp.

  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny).

Odpady muszą zostać wystawione przed posesję w dniu zbiórki najpóźniej do godz. 7.00.

Przypominamy, iż do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadów: opon, styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, worków po nawozach, okien, drzwi, opakowań po chemikaliach, olejach czy truciznach, odpadów zielonych (gałęzie, trawa, liście), armatury łazienkowej. Odpady te nie będą zbierane!

Ogłoszenie

W dniu 13.09.2023r. (środa) w godz. 16.00 -18.00

będzie pobierana III rata podatku od nieruchomości w Ośrodku Kultury.

Sołtys

Jacek Kubis