Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Stosownie do decyzji Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. na terenie całego kraju został przedłużonydo 16 lutego.

W tym roku w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca w całym kraju przeprowadzony zostanie Narodowy Spis Powszechny. Obecnie trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
  • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien: mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty na rachmistrza spisowego można składać w dniach od 1 do 9 lutego. Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na skrzynkę e-mailową urzędu: pszczyna[at]pszczyna.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.pszczyna.pl/nabor-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych

fot. pixabay.com

Kolejny raz mieszkańcom będą wręczane odblaski

Kolejny raz mieszkańcom będą wręczane odblaski

W piątek w kilku miejscach w gminie Pszczyna odbędzie się akcja „Świeć przykładem – odblaski (nie tylko) dla zakochanych”. W jej ramach policjanci wspólnie z przedstawicielami dwóch rozgłośni radiowych , Radia Bielsko i Radia Express, będą przekazywać mieszkańcom elementy odblaskowe.

Celem tej akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze poprzez poprawę widoczności pieszych i rowerzystów. 12 lutego w godzinach między 15.30 a 17.35 funkcjonariusze będą rozdawali odblaski w czterech punktach w naszej gminie:

  • 15.35-16.00 Piasek, ul. Katowicka 63 (parking obok Ochotniczej Straży Pożarnej),
  • 16.05-16.30 Czarków, ul. Doświadczalna 1 (parking naprzeciw Ośrodka Kultury),
  • 16.40-17.10 Pszczyna, ul. Broniewskiego 1A (parking obok sklepu Kaufland),
  • 17.15-17.35 Jankowice, ul. Baziowa 12 (parking obok kościoła).

Inicjatorzy akcji przekażą również książki „Nie jesteś na sprzedaż” dotyczące handlu ludźmi.

Podobna akcja była organizowana w Pszczynie także pod koniec stycznia, Wówczas na miejscu policjantów w wsparł burmistrz Pszczyny. – To bardzo ważna społecznie inicjatywa. Takie działania przyczyniają się do zwiększenia świadomości mieszkańców i tym samym bezpieczeństwa na drodze. Bardzo cieszy mnie pozytywny odbiór tego przedsięwzięcia i że włączyły się w jego promocję lokalne media. Zachęcam do noszenia odblaskowych elementów, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Nawet taki drobiazg jak opaska jest bardzo istotny w przypadku naszego bezpieczeństwa, pozwalając kierowcy na dostrzeżenie pieszego z kilkukrotnie większej odległości – powiedział po wydarzeniu Dariusz Skrobol.

Podziękowanie za 36 lat pracy w szkole w Czarkowie

Podziękowanie za 36 lat pracy w szkole w Czarkowi

Po osiemnastu latach pracy na stanowisku dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie na emeryturę przeszła Jolanta Skrzyńska – Gorska.

Swoje pierwsze zawodowe kroki stawiała w 1983 roku jako wychowawca w Państwowym Domu Dziecka w Pszczynie. Rok później jako nauczyciel języka polskiego, historii oraz wychowania obywatelskiego trafiła do Szkoły Podstawowej nr 6 w Czarkowie. Placówka w 2000 roku została przekształcona w Zespół Szkolno-Przedszkolnym. Dwa lata później Jolanta Skrzyńska – Gorska objęła prowadzenie jednostki.

Bardzo trudno rozstawać się z pedagogami, którzy w jednej placówce przepracowali ponad 36 lat. Z drugiej strony w życiu każdego człowieka jest etap, kiedy przechodzimy na zasłużoną emeryturę. Życzymy więc zdrowia, pogody ducha i czasu na realizację własnych planów. Bardzo dziękuję za cały wkład i zaangażowanie w prace z młodzieżą. Z pewnością przez wiele najbliższych lat Pani Jolanta będzie miała okazję być dumna ze swoich wychowanków – powiedział burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Wzruszenia nie kryła także odpowiedzialna za prowadzenie oświaty w gminie zastępca burmistrza Pszczyny Barbara Sopot – Zembok: – To ogromny zaszczyt móc współpracować z dyrektorami o tak bogatej wiedzy. Nauczyciel ma swoją misję. Uważam, że odchodząca na emeryturę Pani Jolanta znakomicie sprawdzała się zarówno w roli nauczyciela, jak i dyrektora placówki. Dziękujemy za wszystko.

Do końca sierpnia placówką będzie zarządzała Kornelia Kuś. W najbliższym czasie na stanowisko dyrektora zostanie przeprowadzony konkurs.

 

Gmina organizuje transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19

Gmina organizuje transport pacjentów na szczepien

Mieszkańcy gminy Pszczyna, którzy będą chcieli zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień, będą mogli skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu.

Transport do punktów szczepień będzie przygotowany dla osób niepełnosprawnych i mających ograniczone możliwości skorzystania z własnego dojazdu. Cześć kosztów związanych z jego przygotowaniem pokryje rząd.

By zorganizować wsparcie w tym aspekcie uruchomiliśmy dodatkowy numer telefonu. Każdy z mieszkańców naszej gminy, który potrzebuje transportu na szczepienie, będzie mógł uzyskać tutaj pomoc – mówi burmistrz Dariusz Skrobol.

Na terenie gminy Pszczyna osobą koordynującą transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 jest Joanna Skrzypczyk. Telefon 664-316-645 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

fot. Pixabay.com

Rejestracja osób powyżej 80. roku życia na szczepienia

Rejestracja osób powyżej 80. roku życia na szcz

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym. Do tej pory zostało wykonanych już ponad 220 tys. szczepień – czytamy w rządowym serwisie gov.pl.

Osoby powyżej 80. i 70. roku życia – rejestracja na szczepienia

15 stycznia ruszy rejestracja na szczepienia dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Potrwa do 21 stycznia 2021 r. Natomiast osoby, które skończyły 70 lat będą mogły rejestrować się na szczepienia od 22 stycznia.  Tym samym wchodzimy w kolejny etap Narodowego Programu Szczepień.  – Zdecydowaliśmy się na taki podział seniorów, bo Rada Medyczna zwróciła uwagę, że osoby 80+ powinny mieć pewien przywilej wyboru najszybszych terminów, ponieważ są najbardziej narażone – zauważył szef KRPM Michał Dworczyk.

25 stycznia 2021 r. rozpoczną się szczepienia zarejestrowanych seniorów. Wszyscy seniorzy powyżej 70. roku życia od 25 stycznia będą mogli się szczepić w blisko 6 tysiącach punktów w całej Polsce – dodał minister Dworczyk.

O szczegółach dotyczących rejestracji będziemy informowali 13 stycznia 2021 roku.

Szczepienia pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej

18 stycznia rozpoczną się szczepienia pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej. Do tej pory chęć zaszczepienia się zadeklarowało ok. 70 proc. mieszkańców DPS. – Liczba chętnych osób bardzo nas cieszy. To jest ponad 70 tys. osób, które w czasie od 18 do 22 stycznia, będą zaszczepione – poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Mieszkańcy DPS będą zaszczepieni w miejscach, w których przebywają za pomocą mobilnych punktów.

Transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19

Osoby, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają trudność z dotarciem do punktu szczepień, będą mogły skorzystać ze specjalnie zorganizowanego transportu.

Od jutra ruszy organizacja tego transportu w gminach. Zwrócimy się także z prośbą do gmin, aby każda z nich do 15 stycznia zorganizowała linię telefoniczną, infolinię dla obywateli i dla mieszkańców danej gminy tak, aby w jasny sposób każdy, kto potrzebuje transportu mógł ten transport uzyskać – poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Dodał, że rząd pokryje część kosztów transportu do punktów szczepień.

Źródło: gov.pl