Kolejne spotkanie w sprawie koronawirusa

Kolejne spotkanie w sprawie koronawirusa

We wtorek rano w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie naczelników, kierowników referatów oraz szefów jednostek organizacyjnych dotyczące działań profilaktycznych związanych z zagrożeniem zarażenia koronawirusem.

– W obecnej sytuacji nie możemy absolutnie popadać w panikę. Ważne, aby stale prowadzić działania profilaktyczne. Na bieżąco musimy być w kontakcie i monitorować aktualną sytuację na terenie gminy Pszczyna. Stąd właśnie potrzeba organizowania podobnych zebrań – komentuje burmistrz Dariusz Skrobol.

W trakcie spotkania Zdzisław Grygier, kierownik referatu Zarządzania Kryzysowego przedstawił sytuację, jaka ma miejsce w naszym kraju. Poinformował on również o rządowych rozwiązaniach, które mogą zostać wykorzystane przez lokalne samorządy. Dotyczy to m.in. zwolnienia jednostek z konieczności przeprowadzania przetargów w sytuacji zagrożenia, a także innych rozwiązań, które zdecydowanie ułatwiają działania na szczeblu samorządu.

Omówiono również sytuację, jaka ma miejsce w szkołach zarządzanych przez Gminę Pszczyna oraz działaniach związanych z organizacją imprez kulturalnych i sportowych.

Na początku marca Burmistrz Skrobol zalecił stosowanie najwyższych standardów związanych ze sprzątaniem szkół i przedszkoli, a także dezynfekcją oraz stosowaniem środków higienicznych i bakteriobójczych. Zwrócił uwagę, aby zarówno uczniów, jak i nauczycieli z objawami chorobowymi odsyłać do domów.

Zgodnie z decyzją Rady Ministrów w całym kraju wprowadzono zakaz organizacji imprez masowych. W najbliższym czasie nie przewidziano tak dużych imprez na terenie Pszczyny. Nie wykluczone, że organizatorzy mniejszych imprez również podejmą decyzję o zmianie terminu bądź odwołaniu. O wszystkim będziemy na bieżąco informowali na stronie www.pszczyna.pl

Na stronie Urzędu Wojewódzkiego z powodu zagrożenia spowodowanego przez koronawirusa powstał wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, które w swojej strukturze posiadają oddział obserwacyjno – zakaźny oraz podmiotów udzielających świadczeń z zakresu transportu sanitarnego – wykaz podmiotów

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku z odnotowanymi w Europie przypadkami koronawirusa, Główny Inspektorat Sanitarny poinformował zakłady Podstawowej Opieki Zdrowotnej, poradnie prowadzone w ramach opieki ambulatoryjnej oraz szpitale o procedurach, jakie należy zachować w przypadkach podejrzenia o zarażenie wirusem.

Przypominamy, że pacjenci, którzy skarżą się na gorączkę oraz objawy grypopodobne powinni się udać do lekarza pierwszego kontaktu.

Inspektorat przestrzega też podróżnych, którzy byli w Chinach w ciągu ostatnich 14 dni, by w przypadku wystąpienia u siebie objawów gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem bezzwłocznie powiadomili o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosili się do szpitala z oddziałem zakaźnym, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, a także Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) oraz Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji).

Służby miejskie stale monitorują sytuację, a także komunikaty, które w razie konieczności będą publikowane na stronach Urzędu Miejskiego.

 

W artykule „Co musisz wiedzieć o koronawirusie” Ministerstwo Zdrowia zamieściło podstawowe informacje dotyczące miejsca występowania koronawirusa, objawów, a także zaleceń.

Więcej informacji – czytaj

Ogłoszenie

W dniu 27.02.2020r. (czwartek) w godz. 10.00 -12.00 będzie można odebrać karty podatkowe oraz informacje o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Ośrodku Kultury.

Terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół podsta

W dniach od 25 lutego do 2 marca rodzice, opiekunowie dzieci uczęszczających już do placówek przedszkolnych na terenie Gminy Pszczyna powinni złożyć pisemną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym 2020/2021.

3 marca zostanie uruchomiony serwis internetowy przeznaczony do rejestracji wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli w naszej Gminie na rok szkolny 2020/2021.

Rejestracji można dokonać od 4 marca od godziny 8.00 do 19 marca do godziny 20.00 na stronie https://przedszkola-pszczyna.nabory.pl/. Znajdziemy tam również informacje o zasadach oraz kryteriach rekrutacji, harmonogram, ofertę placówek i oświadczenia do pobrania.

Po zarejestrowaniu się w systemie, wypełnieniu elektronicznego wniosku, należy go wydrukować oraz podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru do 20 marca do godziny 15.00.

15 kwietnia zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych. Konieczne jest potwierdzenie woli zapisania dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, do której dziecko zostało zakwalifikowane w terminie do 21 kwietnia do godziny 15.00.

23 kwietnia o godzinie 13.00 zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Należy pamiętać, aby wszystkie czynności dokonać w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji.

Podobne terminy obowiązują przy rekrutacji dzieci spoza obwodu szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych. Od 3 marca od godziny 8.00 do 20 marca do godziny 15.00 należy w szkole pierwszego wyboru złożyć podpisany wniosek o przyjęcie.

23 kwietnia zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do szkół. Również w tym przypadku wymagane jest potwierdzenie woli zapisania dziecka w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane do 29 kwietnia do godziny 15.00.

4 maja o godzinie 13.00 zostaną ogłoszone listy dzieci przyjętych do szkół w Gminie Pszczyna.

Przypominamy, ze rodzice, opiekunowie mają obowiązek dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły oraz poinformowania w terminie do 30 września 2020 dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu obowiązku szkolnego za granicą.

https://bip.pszczyna.pl/zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-pszczyna-na-rok-szkolny-2020-2021

https://bip.pszczyna.pl/zasady-rekrutacji-do-klasy-i-szkoly-podstawowej-na-rok-szkolny-2020-2021

OBWIESZCZENIE

SOŁTYS SOŁECTWA CZARKÓW ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NA SPRAWOZDAWCZE

ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

W DNIU 25.02.2020 R. O GODZ. 17.00

W OŚRODKU KULTURY, UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 25 A

W PROGRAMIE ZEBRANIA:

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.

2. Wybór protokolanta.

3. Sprawozdanie sołtysa z działalności za rok 2019, w tym realizacja uchwał i wniosków z zebrania poprzedniego – podjęcie uchwały absolutoryjnej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza planowanych wydatków   finansowych oraz upoważnienia rady sołeckiej do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu na 2020 r.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie obrad zebrania.

W PRZYPADKU BRAKU STAUTOWEJ FREKWENCJI, ZEBRANIE

ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIM TERMINIE, PO UPŁYWIE 15 MINUT,

BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OBECNYCH.

SOŁTYS SOŁECTWA CZARKÓW

JACEK KUBIS