Radni przyjęli regulamin określający zasady dotacji programu „Słoneczna Gmina Pszczyna”

Radni przyjęli regulamin określający zasady dot

24 czerwca br. na sesji Rady Miejskiej w Pszczynie, Radni podjęli Uchwałę Nr XXXV/436/21 2021 w sprawie przyjęcia regulaminu naboru określającego zasady udzielania dotacji celowej do zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Pszczyna w ramach projektu grantowego „Słoneczna Gmina Pszczyna ETAP I” , realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Po wejściu w życie uchwały, zostanie ogłoszony nabór wniosków dla mieszkańców gminy Pszczyna. Ogłoszenie o naborze będzie zawierało wszystkie informacje potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie (grantu) w programie „Słoneczna gmina Pszczyna- ETAP I” .

Termin naboru wraz ze szczegółowymi informacjami zostanie ogłoszony w lipcu br.
Nabór będzie trwał minimum 30 dni.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Operatora programu, firmę Revitalinvest, poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Pszczynie. Więcej informacji dotyczących naboru udzieli operator, adres e-mail: biuro@revitalinvest.pl, numer telefonu: 600310766, 698548097

Uchwała jest możliwa do pobrania:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPszczynie/tabBrowser/bags//1541/Zbiór-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Pszczynie

Punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący programu Czyste Powietrze na rynku

Punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący progra

W niedzielę na ulicy Piastowskiej w godzinach między 15.00 a 18.00 ulokowany zostanie punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący programu Czyste Powietrze oraz innych inicjatyw, które są realizowane w gminie Pszczyna w celu eliminacji niskiej emisji i smogu.

Mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat dofinansowań wymiany kotłów i termomodernizacji. Informacji udzielać będzie pracownik Referatu ds. Jakości Powietrza Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego terminy wymiany kotłów przedstawiają się następująco:

  • do końca 2021 roku – kotły powyżej 10 lat od daty produkcji (instalacje z 2006 r. i starsze oraz bez tabliczki znamionowej),
  • do końca 2023 roku – kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji (instalacje z 2007 r. do 2012 r.),
  • do końca 2025 roku – kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji (instalacje z 2013 r. do 31.08.2017 r.),
  • do końca 2027 roku – kotły klasy 3 lub 4 (według normy PN-EN 303-5:2012).

Gminne wsparcie dla Czystego Powietrza

Gminne wsparcie dla Czystego Powietrza

Od 16 kwietnia br. na terenie Gminy Pszczyna realizowany jest antysmogowy program pilotażowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na ten cel zarezerwowanych zostało 6 mln zł, po które mogą sięgać właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych (3-20 lokali) oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Program pilotażowy stanowi rozszerzenie oferty innego programu NFOŚiGW – funkcjonującego od kilku lat programu Czyste Powietrze, skierowanego do domów jednorodzinnych, o budownictwo wielorodzinne. O dodatkowe wsparcie można ubiegać się ze środków gminnych. W pierwszej kolejności będzie jednak trzeba skorzystać z Programu Pilotażowego lub programu Czyste Powietrze – mówi Magdalena Polok, kierownik Referatu ds. jakości Powietrza Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

O dofinansowanie gminne mogą ubiegać się wnioskodawcy, którzy złożą wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Pilotażowego i otrzymają dofinansowanie lub złożą wnioski w ramach Programu Czyste Powietrze w okresie od 16.04.2021r. do 31.01.2022r. i otrzymają  dofinansowanie. Z dofinansowania gminnego wyłączone są budynki, w których po realizacji przedsięwzięcia, jako źródło ciepła, wykorzystywany będzie kocioł  na węgiel.

– Program pilotażowy to kolejne, obok programu Czyste Powietrze, solidne wsparcie finansowe dla mieszkańców gminy Pszczyna planujących wymianę starych kotłów węglowych. Od lat gmina pomaga przy takich inwestycjach i zachęca do proekologicznych działań zmierzających w kierunku poprawy jakości powietrza. W wielu domach wciąż korzysta się z tzw. kopciuchów. Naszym celem jest ich wyeliminowanie i jak najszybsze zastąpienie źródłami energii przyjaznymi środowisku. Jestem przekonany, że dodatkowe wsparcie z budżetu gminy wpłynie na zwiększenie atrakcyjności zarówno Programu Pilotażowego, jak i programu Czyste Powietrze, a tym samym przyczyni się do poprawy jakości powietrza w regionie – mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Dofinansowanie gminne kształtuje się na poziomie pomiędzy 5% a 20% dodatkowego wsparcia, w zależności od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia i podstawowego bądź podwyższonego poziomu dofinansowania .

– Przykładowo osoby starające się o dofinansowanie do kotła gazowego w programie Czyste Powietrze w poziomie podstawowym mogą otrzymać 30% dofinansowania, a z gminy kolejne 20%, co łącznie daje 50% wartości przedsięwzięcia. Na większe wsparcie mogą liczyć osoby planujące instalację gruntowej pompy ciepła lub pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – tu dofinansowanie sięgnie 60%. To naprawdę konkretna pomoc – przekonuje Magdalena Polok.

Szczegółowych informacji udziela Referat ds. Jakości Powietrza (tel. 32 449 39 50). Przypominamy, że od 17 maja siedziba Referatu znajduje się przy ul. 3 Maja 11 (obok Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego).

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Regulamin współfinansowania przez Gminę Pszczyna MH_MP.docx 2021-06-09 19.62KB pobierz plik: Regulamin współfinansowania przez Gminę Pszczyna MH_MP.docx
docx Załączniki nr 1,2,3 do Regulaminu.docx 2021-06-09 33.77KB pobierz

Będzie karta mieszkańca – Moja Pszczyna

Będzie karta mieszkańca - Moja Pszczyna

Już na początku lipca mieszkańcy gminy Pszczyna będą mogli składać wnioski o Kartę Mieszkańca Moja Pszczyna. Jej posiadacze będą mogli korzystać z szeregu zniżek w wielu punktach. Trwają właśnie ostatnie przygotowania do jej uruchomienia. Ich częścią jest konkurs graficzny dla mieszkańców Gminy Pszczyna. Nagroda główna to 2000 złotych!

Karta Mieszkańca Moja Pszczyna da mieszkańcom dostęp do gminnych obiektów i atrakcji za symboliczne opłaty, zdecydowanie niższe od standardowych cenników dla turystów spoza gminy – – mówi burmistrz Dariusz Skrobol. – Z kartą Moja Pszczyna mieszkańcy będą mogli otrzymać zniżki na Ośrodku Sportów Wodnych w Łące i lodowisku. Będą mogli liczyć również na rabaty w skansenie i w Pokazowej Zagrodzie Żubrów. Przygotowaliśmy również specjalną ofertę związaną z działalnością Pszczyńskiego Centrum Kultury oraz Muzeum Prasy Śląskiej – zapowiada burmistrz. – Oprócz gminnych obiektów do projektu będą mogli dołączyć pszczyńscy przedsiębiorcy: sklepy, firmy usługowe i lokale gastronomiczne. Katalog partnerów karty będzie otwarty i uzupełniany na bieżąco – zaznacza.

Czytaj dalej

10 czerwca rozpocznie się nabór na II etap programu STOP SMOG

10 czerwca rozpocznie się nabór na II etap progr

Od 10 czerwca będzie można składać wnioski o dofinansowanie wymiany kotłów i termomodernizacji budynków mieszkalnych. Pozyskać na ten cel można kwotę do 100% wartości inwestycji (do 53 tysięcy złotych). Realizacją programu na terenie gminy Pszczyna zajmuje się operator firma ATsys sp. z o.o.

Zbliża się lato, jest cieplej, ale nie zapominajmy o tym, co bardzo ważne dla nas wszystkich i dla zdrowia mieszkańców – wymianie najstarszych kotłów na bardziej ekologiczne. Przypominam o tym, bo lada dzień pojawi się kolejna możliwość na pozyskanie poważnego finansowego wsparcia na wymianę pieców i termomodernizacje. W ramach programu STOP SMOG pozyskać można nawet 100% (do 53 tysięcy złotych) na takie działania! Nabór rozpocznie się 10 czerwca i potrwa do 1 lipca! Zachęcam do korzystania w myśl idei Gramy czysto! #smogover – mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Realizacją programu na terenie gminy Pszczyna zajmuje się operator firma ATsys sp. z o.o. Wszystkie informacje znajdują się poniżej. Można je również uzyskać pod numerem telefonu 721 747 447 oraz mailowo pod adresem pszczyna@niskaemisja.pl i osobiście w Punkcie Obsługi Klienta (ul. Kopernika 3, boks nr 13), w godzinach otwarcia:

  • poniedziałki w godzinach 10.00 – 14.00,
  • czwartki w godzinach 13.00 – 17.00.

Czytaj dalej