Parafia św. Józefa Robotnika

Liczba parafian: ok. 2240
Data odpustu: pierwsza niedziela maja
Wieczna adoracja: 12.08
Msze św. niedzielne: 800, 1030, 1630, sobota: 1730 
Msze św. w tygodniu: pn.,śr.,pt. 800, wt.,czw. 1730

 

Logowanie

  Odnawialne źródła energii - najczęściej zadawane pytania PDF Drukuj

Odnawialne źródła energii - najczęściej zadaw

 

Informacje dla uczestników Projektu: „Inteligentne zarządzanie energią poprzez budowę instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Pszczyna” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL).

 

  1. Informacje o projekcie

1/ Nabór wniosków - deklaracji uczestnictwa w Projekcie prowadzony jest przez Gminę Pszczyna w celu opracowania wniosku o dofinansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs.


2/ Projekt będzie realizowany przez Gminę Pszczyna w przypadku otrzymania dofinansowania z RPO WSL.


3/ Przedmiotem projektu będzie montaż odnawialnych źródeł energii (OZE) w postaci: Instalacji fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej - instalacje prosumenckie z możliwością oddawania energii do sieci i uzyskania opustów w cenie energii), instalacji Kolektorów słonecznych (grzanie ciepłej wody użytkowej) i Pomp ciepła (ogrzewanie budynku i produkcja ciepłej wody użytkowej) w budynkach mieszkalnych stale zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pszczyna.


4/ Dopuszcza się złożenie wniosku - deklaracji na więcej niż jedno źródło OZE.


5/ Z możliwości udziału w projekcie wyklucza się budynki, w których prowadzona jest albo zarejestrowana działalność gospodarcza, działalność rolnicza lub działalność agroturystyczna. Jedynym odstępstwem jest posiadanie odrębnego licznika energii elektrycznej i odrębnej umowy na dostawy energii dla ww. działalności.


6/ Z możliwości udziału w projekcie wyklucza się wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe.


7/ Wysokość dofinansowania w ramach projektu OZE wynosi 95% kosztów kwalifikowanych netto.


8/ Poprzez Koszty kwalifikowane należy rozumieć wydatki lub koszty uznane za kwalifikowane i spełniające kryteria, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz zgodnie z Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w okresie programowania 2014-2020 i z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

9/ Koszty niekwalifikowane to wszystkie wydatki lub koszty niekwalifikujące się do refundacji, tj. niespełniające kryteriów opisanych w punkcie powyżej np. podatek VAT, koszty remontu, adaptacji budynku.


10) Każdy budynek mieszkalny będzie poddany Weryfikacji technicznej - rozumie się przez to wizję lokalną budynku mieszkalnego polegającą na sprawdzeniu możliwości montażu zgłoszonego  do Projektu instalacji OZE oraz w efekcie opracowaniu projektu koncepcyjno-technicznego.

 

  1. Najczęściej zadawane pytania

 

1/ Kto może być uczestnikiem projektu?

Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem zamieszkałym stale, na terenie Gminy Pszczyna, która bierze udział w Projekcie.

 

2/ Co to jest okres trwałości projektu?

Jest to czas, w którym mieszkaniec zobowiązany jest do utrzymywania instalacji OZE wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca instalacji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu przez Gminę Pszczyna, tj. od dnia wpływu ostatniej transzy dofinansowania.

 

3/ Czy mieszkaniec płaci podatek  z tytułu montaży instalacji OZE?

Z tytułu montażu mikroinstalacji OZE mieszkaniec nie płaci żadnego podatku.

 

4/ Czy mieszkaniec rozlicza się z Urzędem Skarbowym z tytułu montażu mikroinstalacji OZE?

Mieszkaniec nie rozlicza się z Urzędem Skarbowym z tytułu montażu mikroinstalacji OZE.

 

5/ Czy montaż obejmuje pełną instalację OZE?

Montaż obejmuje komplet urządzeń instalacji OZE, systemy montażowe, prace budowlane i uruchomienie instalacji, a w przypadku pomp ciepła także odwierty i urządzenia dolnego źródła ciepła.

 

6/ Jaka jest wysokość podatku VAT w związku z zakupem i montażem instalacji OZE?

a/ Instalacje fotowoltaiczne i kolektorów słonecznych - panele montowane na dachu budynku mieszkalnego (trwale połączone z budynkiem): 8% podatku VAT (powierzchnia użytkowa budynku do 300m2).

b/ Instalacje fotowoltaiczne i kolektorów słonecznych - panele montowane poza budynkiem mieszkalnym (budynek gospodarczy, grunt): 23% podatku VAT.

c/ pompy ciepła: 23% podatku VAT.

 

7/ Jaka jest ilość odwiertów na wymienniki gruntowe dolnego źródła ciepła dla pomp ciepła budynków mieszkalnych?

Liczba odwiertów na wymienniki gruntowe to ok. 2 do 4 szt. i jest uzależniona od mocy instalacji.

 

8/ Jakie są odstępy pomiędzy odwiertami i ustawienia odwiertów dla pomp ciepła?

Odstępy min. 8 m pomiędzy odwiertami, ustawienia w linii lub po trójkącie, kwadracie.

 

9/ Jaka jest liczba modułów (paneli) fotowoltaicznych na 1 kWp mocy zainstalowanej?

Liczba paneli fotowoltaicznych: 4 szt. (275 Wp x 4 szt.  = 1,1 kWp)

10/ Jakie są wymiary paneli fotowoltaicznych?

Wymiary typowych paneli fotowoltaicznych: 1,65m x 0,99m x 0,04

 

11/ Jaki jest ciężar panelu fotowoltaicznego?

Jeden panel fotowoltaiczny waży ok. 19 kg.

 

12) Jaka jest liczba kolektorów słonecznych w instalacji solarnej?

Liczba kolektorów słonecznych jest uzależniona od mocy instalacji solarnej np. 2, 3 lub 4 szt. kolektorów słonecznych płaskich, lub np. 1, 2, 3 szt. kolektorów próżniowych.

 

13/ Jakie są wymiary kolektorów słonecznych?

Wymiary typowych kolektorów słonecznych płaskich: 2,36m x 1,82m

 

14/ Jaki jest ciężar kolektora słonecznego płaskiego?

Jeden płaski kolektor słoneczny waży ok. 40 kg.

 

15/ Jakie są rodzaje pomp ciepła?

Rodzaje pomp ciepła: gruntowe (solanka/woda) i powietrzne (powietrze/woda).

 

16/ Jakie są oszczędności kosztów energii elektrycznej w przypadku instalacji fotowoltaicznych?
Roczne oszczędności kosztów energii elektrycznej w przypadku instalacji fotowoltaicznych mieszczą się w przedziale 70-90% rocznych kosztów energii elektrycznej budynku mieszkalnego.

 

17/ Kto ubezpiecza instalację OZE?

Instalację OZE ubezpiecza mieszkaniec/użytkownik instalacji we własnym zakresie.

 

18/ Jaki jest termin budowy instalacji OZE w ramach projektu?

Budowa instalacji OZE w ramach projektu planowana jest w miesiącach od stycznia do września 2019r.

 

19/ Jaki jest koszt 1 kWp mocy zainstalowanej fotowoltaiki?

Koszt 1 kWp mocy zainstalowanej fotowoltaiki to ok. 5 100 zł netto.

 

20/ Czy instalacja dolnego źródła ciepła (odwierty, sondy, orurowania itp.) w ramach instalacji pompy ciepła jest kosztem kwalifikowanym w projekcie?

Instalacja dolnego źródła ciepła (odwierty, sondy, orurowania itp.) w ramach instalacji pompy ciepła jest kosztem kwalifikowanym w projekcie.

 

21/ Jak obliczyć wkład własny do budowy instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu OZE?

Sposób wyliczenia wkładu własnego do budowy instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu OZE - dla instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 3 kWp:

Poziom dofinansowania 95% kosztów kwalifikowanych.

Koszt 1 kWp mocy instalacji fotowoltaicznej: 5 100 zł netto.

Podatek VAT 8% lub 23%.


1/ Obliczenie wkładu własnego dla instalacji o mocy 3 kWp i dla 8% podatku VAT:

5 100 zł netto x 3 kWp = 15 300 zł netto + 8% VAT (koszt całkowity instalacji PV)

15 300 zł netto x 5% wkład własny do dotacji = 765 zł.

Wartość podatku 8% VAT = 1 225,60 zł

Koszt całkowity dla mieszkańca: 765 zł + 1 225,60 zł = 1 990,60 zł.


2/ Obliczenie wkładu własnego dla instalacji o mocy 3 kWp i dla 23% podatku VAT:

5 100 zł netto x 3 kWp = 15 300 zł netto + 23% VAT (koszt całkowity instalacji PV)

15 300 zł netto x 5% wkład własny do dotacji = 765 zł.

Wartość podatku 23% VAT = 3 519 zł

Koszt całkowity dla mieszkańca: 765 zł + 1 225,60 zł = 4 284 zł.

czwartek, 22 lutego 2018 11:52
 
<< Wstecz

 
Prognoza pogody
Pszczyna
Pogoda w Pszczyna

Dzielnicowy

st. sierż. Robert Kania

dyżuruje:

wtorek 9.00-11.00

CZARKÓW

ul. Powstańców Śl.

"Dom Kultury"

tel. 0-32  211 48 91


Ośrodek Pomocy Społecznej

Opiekun rejonu Czarkowa:

Urszula Przybyła

dyżur NZOZ PROMED

ul. Powstańców Śląskich 23
Tel. 032 211 46 66

więcej

Urząd Miasta Pszczyna

 

Strona internetowa UM Pszczyna

Starostwo Powiatowe

Strona powiatu pszczyńskiego

Odwiedziny

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś37
mod_vvisit_counterWczoraj678
mod_vvisit_counterTen tydzień2003
mod_vvisit_counterZeszły tydzień1458
mod_vvisit_counterTen miesiąc4279
mod_vvisit_counterZeszły miesiąc4658
mod_vvisit_counterWszystkie324500

We have: 3 guests online
Twoje IP:: 107.21.16.70
 , 
Dziś: Sty 20, 2019