II nabór wniosków do programu „Moja Woda”

II nabór wniosków do programu "Moja Woda"

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił od dnia 22 marca 2021 roku II nabór wniosków dla zadań realizowanych w 2020-2024 roku, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80 proc. poniesionych kosztów. Do dofinansowania kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystywanie wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Wnioski należy składać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tys. zł. Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników to 2 metry sześcienne.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione i przesłane do Funduszu od 22.03.2021 roku, za pomocą portalu beneficjenta.

Informacje w sprawie Programu:

 • tel. 32 722 77 09
 • e-mail: mojawoda[at]wfosigw.katowice.pl

Dodatkowe informacje można znaleźć również na stronie https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-moja-woda.html

Ogłoszenie

                                        W dniach

10.03.2021r. (środa) w godz. 16.00 -18.00

11.03.2021r. (czwartek) w godz. 10.00 -12.00

będzie pobierana I rata podatku od nieruchomości w Ośrodku Kultury.

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Pszczynie informuje,

że 11 marca (w czwartek) w Czarkowie

odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów:

 • stare meble, wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce, itp.

 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny).

Odpady muszą zostać wystawione przed posesję w dniu zbiórki najpóźniej do godz. 7.00.

Przypominamy, iż do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadów:

 • opon, styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, worków po nawozach, okien, drzwi, opakowań po chemikaliach, olejach czy truciznach, odpadów zielonych (gałęzie, trawa, liście), armatury łazienkowej.

Odpady te nie będą zbierane!

Bezpłatne badania mammograficzne

Bezpłatne badania mammograficzne

LUX MED jeden z największych od lat realizatorów Programu Profilaktyki Raka Piersi w ślad za ogólnopolską kampanią promocyjną Ministerstwa Zdrowia pn. Planuję Długie Życie zaprasza na pierwsze w 2021 roku bezpłatne badania mammograficzne. Odbędą się one 17 marca 2021 w godzinach od 11.00 do 18.00 i 18 marca 2021 w godzinach od 8.30 do 16.00 przy markecie Kaufland, ul. Broniewskiego 1A w Pszczynie.

W mammografii finansowanej przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi można wziąć udział niezależnie od miejsca zamieszkania i bez skierowania lekarskiego.

Do badania uprawnione są Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie były leczone z powodu raka piersi a także:

 • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań w miejscowości:

Pszczyna – 17 marca 2021 w godzinach od 11.00 do 18.00 i 18 marca 2021 w godzinach od 8.30 do 16.00 przy markecie Kaufland, ul. Broniewskiego 1A

 

Czytaj dalej

W Urzędzie Miejskim wyodrębniono Referat ds. Jakości Powietrza

W Urzędzie Miejskim wyodrębniono Referat ds. Jak

W lutym w Urzędzie Miejskim w Pszczynie wyodrębniony został Referat ds. Jakości Powietrza. Nowa komórka będzie odpowiedzialna za koordynowanie działań związanych z programami umożliwiającymi pozyskanie dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji.

Z końcem 2021 roku upływa okres wymiany najstarszych kotłów. Termin ten zbliża się wielkimi krokami. By ułatwić mieszkańcom dostęp do informacji oraz pomocy w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie z dniem 8 lutego wyodrębniliśmy z Wydziału Ochrony Środowiska referat, który będzie koordynował takie działania – mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol. – Walka ze smogiem to jeden z priorytetów naszej gminy. Rezultaty tych działań mają służyć nie tylko obecnym mieszkańcom, ale również przyszłym pokoleniom – dodaje.

Do najważniejszych zadań uruchomionego referatu należy inicjowanie i koordynowanie programów mających na celu ograniczenie niskiej emisji (Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, „Stop Smog”, „Czyste Powietrze” i Programu Pilotażowego). Pracownicy referatu są odpowiedzialni za monitoring działań podjętych w ramach „Platformy do zgłaszania zagrożeń ekologicznych” – www.smog.pszczyna.pl uruchomionej dla mieszkańców w celu zgłaszania i weryfikacji lokalnych zagrożeń ekologicznych, a także dokonywanie analiz i ocen sytuacji w zakresie jakości powietrza na terenie gminy.

Referat ds. Jakości Powietrza będzie również koordynował działania informacyjne dla mieszkańców gminy, a także współpracował w zakresie swoich zadań z komórkami urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz organizacjami pozarządowymi.

Referat mieści się w Pszczynie przy ulicy Dworcowej 30 (tel.: 32 449 39 50, fax: 32 449 39 55).

Przypominamy, że – zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową przyjętą przez Sejmik Województwa Śląskiego – w zależności od daty produkcji pieca mieszkańcy zobowiązani są wymienić stary kocioł do końca wyznaczonego roku. Zgodnie z zapisami uchwały terminy wymiany kotłów przedstawiają się następująco:

 • kotły powyżej 10 lat od daty produkcji ( instalacje z 2006 r. i starsze oraz bez tabliczki znamionowej) – do końca 2021 roku ,
 • kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji (instalacje z 2007 r. do 2012 r.) – do końca 2023 roku,
 • kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji (instalacje z 2013 r. do 31.08.2017 r.) – do końca 2025 roku,
 • kotły klasy 3 lub 4 (według normy PN-EN 303-5:2012) – do końca 2027 roku.

Wiek instalacji należy liczyć na dzień 1.09.2017 r. Pierwsze wymiany kotłów, których należy dokonać do końca 2021 dotyczy instalacji z 2006 r. i starszych oraz nie posiadających tabliczki znamionowej.