Błogosławieństwo kapliczki po remoncie

W poniedziałek, 5 października, po raz pierwszy po trzyletniej przerwie w kaplicy Matki Bożej przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Wolności odbyła się modlitwa różańcowa, po której ks. proboszcz Krzysztof Grudniok celebrował mszę świętą, w trakcie której nastąpił obrzęd poświęcenia obiektu.

W wyniku rozpoczętego we wrześniu 2018 r., a zakończonego wiosną br. remontu, kaplica została gruntowanie odnowiona i pomalowana, zyskała nową posadzkę, okna i drzwi. W prace włączyło się liczne grono parafian, którym ksiądz proboszcz podziękował za zaangażowanie.

Czarkowska kapliczka jest najstarszym obiektem kultu religijnego we wsi i, wiele na to wskazuje, także najstarszym zachowanym w miejscowości obiektem murowanym. To w niej gromadzili się mieszkańcy Czarkowa na modlitwach różańcowych czy nabożeństwach majowych jeszcze w czasach, kiedy wieś nie posiadała własnego kościoła. Do dzisiaj niewyjaśnione pozostają motywy i czas wybudowania w tym miejscu kaplicy. Można przypuszczać, iż nastąpiło to w wieku XIX. W tamtym czasie miejsce, w którym stoi dziś kaplica, stanowiło centrum miejscowości: na zachód rozciągały się najstarsze zabudowania mieszkańców Czarkowa, z kolei na południe od kapliczki rozciągał się teren czarkowskiego zdrojowiska książęcego wraz z parkiem (dzisiejszy las Dębina). Pierwsza wzmianka źródłowa o kaplicy pochodzi z sierpnia 1891 r. Pod tą datą w księdze ogłoszeń parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie zanotowano, iż mieszkańcy Czarkowa zamówili mszę w intencji rodzin uczestniczących w nabożeństwach majowych w kaplicy w Czarkowie. Na początku drugiej dekady XX w. kapliczka przeszła gruntowny remont, po którym 26 października 1913 r. nastąpiło jej uroczyste poświęcenie. W 2016 r. na sygnaturce obiektu zamontowano dzwon odlany w ludwisarni Felczyńskich w Taciszowie i pobłogosławiony przez o. Seweryna Lubeckiego. Odtąd odzywa się on trzy razy w ciągu dnia, a jego dźwięk odprowadza także zmarłych na miejsce ich wiecznego spoczynku sąsiadujące z kapliczką.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z uroczystego poświęcenia kapliczki dostępnych w galerii.

Druga część programu „Czyste Powietrze”

Druga część programu "Czyste Powietrze"

21 października rozpoczął się nabór wniosków w ramach drugiej części programu „Czyste Powietrze”. Inicjatywa zakłada pomoc finansową na wymianę starego kotła i termomodernizację domu. Uzyskać można do 37 tys. złotych.

„Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 16 października 2020 r. – za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – złożono w sumie ponad 172 tys. wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę prawie 3,3 mld zł.

Pomoc skierowana jest do Polaków o niższych dochodach. By ułatwić skorzystanie z dofinansowania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował nowe udogodnienia: kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i materiałów zgodnych z programem.

W naszym regionie realizacją programu zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Więcej szczegółów: https://www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html

Nabór do Programu STOP SMOG

Nabór do Programu STOP SMOG

Od 21 października do 4 listopada 2020 roku prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Pszczyna w ramach Programu „Stop Smog”. Gmina zakłada, że inwestycje zakwalifikowane do naboru w 2020 roku będą finansowane u mieszkańców w 100% do kwoty 53.000,00 zł.

Dofinansowanie można pozyskać na:

  • wymianę urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy niskoemisyjne,
  • zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na ciepło grzewcze poprzez docieplenie przegród w budynkach.

Czytaj dalej

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Od soboty, 10 października na terenie całego kraju wprowadzone zostaną nowe zasady bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy komunikat, który został opublikowany na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus.

Po zmianach, część powiatów z najwyższą liczbą zachorowań trafi do strefy czerwonej. Od 10 października cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej.

Czytaj dalej

Komunikat ws. organizacji zajęć w Szkole Podstawowej w Czarkowie

Komunikat ws. organizacji zajęć w Szkole Podstaw

U jednego z nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Czarkowie potwierdzono zakażenie koronawirusem. Na podstawie decyzji sanepidu wydana została decyzja o wprowadzeniu hybrydowego wariantu kształcenia. Nauczanie zdalne zostało zorganizowane dla sześciu klas.

O pozytywnym wyniku nauczyciela, który ostatnie zajęcia prowadził w poniedziałek (5 października), dyrekcja placówki została poinformowana w czwartek w godzinach popołudniowych. Niezwłocznie, zgodnie z procedurami wiadomość o zakażeniu przekazana została Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach.

Na podstawie opinii PSSE w Tychach organ prowadzący wydał decyzję o wprowadzeniu nauczania zdalnego dla uczniów sześciu klas podstawowych. Z opiekunami dzieci kontaktowali się pracownicy szkoły. – Rodzice przyjęli wiadomość spokojnie i z dużym zrozumieniem – mówi dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarkowie Jolanta Skrzyńska-Gorska.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników placówki oświatowe prowadzone przez gminę Pszczyna są na bieżąco dezynfekowane. Przestrzegane są wszystkie przepisy, które zminimalizują zagrożenie zarażeniem. Ponawiane są apele o to, by dzieci, u których występują objawy przeziębienia, pozostały w domach.

W ostatnich dniach otrzymujemy od rodziców wiele zapytań dotyczących wprowadzenia w placówkach na terenie gminy nauczania zdalnego. Tymczasem Urząd Miejski w Pszczynie nie może samodzielnie wydać takiej decyzji. Taki krok może zostać podjęty przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem placówki, lecz wyłącznie w oparciu o pozytywną opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – wyjaśnia zastępca burmistrza Barbara Sopot-