Nabór uzupełniający na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych

Nabór uzupełniający na dofinansowanie instalacj

Od 29 października do 27 listopada prowadzony będzie nabór uzupełniający w ramach projektu „Słoneczna Gmina Pszczyna – etap I”. Pozyskać można do 10 tysięcy złotych na instalacje fotowoltaiczne. Wnioski można składać w formie elektronicznej lub osobiście w punkcie operatora.

Instalacje fotowoltaiczne są jedną z alternatyw pozyskania energii. Obserwuję, że coraz większa grupa mieszkańców gminy Pszczyna decyduje się na montaż paneli lub nosi się z takim zamiarem. Dlatego jako gmina w tym roku uruchomiliśmy program „Słoneczna Gmina Pszczyna”, w ramach którego możliwe jest otrzymanie dotacji do 10 tysięcy złotych – mówi burmistrz Dariusz Skrobol.

Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a w konsekwencji redukcja niskiej emisji – głównego problemu środowiskowego Gminy Pszczyna.

Nabór uzupełniający rozpocznie się 29 października o godzinie 7.00 i potrwa do 27 listopada do godziny 23.59. Dokumenty zgłoszeniowe należy składać:

 • w formie elektronicznej (podpisane skany lub dokumenty podpisane elektronicznie) na adres mailowy: biuro[at]revitalinvest.pl
 • w formie stacjonarnej  – Pszczyna, ul. Kopernika 3 (Koszary Ułańskie, lokal nr 5) – wyłącznie w dniach i godzinach  dyżurowania Operatora Programu (soboty).

Dokumenty zgłoszeniowe do programu (dostępne na stronie: https://fotowoltaika.pszczyna.pl/ – w zakładce „do pobrania”):

 • Deklaracja udziału w Projekcie, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.
 • Ankieta dotycząca instalacji OZE, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.
 • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej nie starszej niż 3 miesiące, akt własności, umowa).
 • Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności gospodarczej, stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu.
 • Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu.
 • Oświadczenie dotyczące deklaracji wymiany pokrycia dachu wykonanego z eternitu (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu.
 • Oświadczenie dotyczące deklaracji dostarczenia projektu koncepcyjno – technicznego do dnia 31.12.2021r. (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 7 do Regulaminu

Projekt „Słoneczna Gmina Pszczyna – etap I” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W powiecie pszczyńskim rusza akcja humanitarna dla uchodźców

Od 27 października do 3 listopada Powiat Pszczyński i Grupa Ratownicza HKR Pszczyna wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem organizują akcję humanitarną dla uchodźców znajdujących się w placówkach przy granicy oraz w terenie.

Dwa połączone zdjęcia ze śpiworami i butami oraz informacje o czasie trwania akcji humanitarnej.

Akcja jest reakcją na prośby mieszkańców naszego powiatu, którzy chcą włączyć się w pomoc uchodźcom i migrantom. – Mieszkańcy mają potrzebę pomagania, zwracają się do nas, żebyśmy zorganizowali zbiórkę darów, dlatego podejmujemy te działania. Kierujemy się przede wszystkim potrzebą udzielenia humanitarnej pomocy, widząc skalę problemu i grupę ludzi narażonych na długotrwałe przebywanie w bardzo trudnych warunkach – mówi Barbara Bandoła, starosta pszczyński.

Czytaj dalej

Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródła ciepła

Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków m

Od stycznia 2022 roku w ramach walki ze smogiem właściciele budynków mieszkalnych, którzy korzystają z proekologicznych źródeł ciepła będą zwolnieni z podatku od nieruchomości za te budynki lub ich części. Właściwe źródło ogrzewania to podstawowy warunek, drugim jest złożenie odpowiedniego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy kryteria, jakie należy spełniać, by ubiegać się o zwolnienie.

Dążymy do tego, by w Pszczynie ograniczyć niską emisję. Zwolnienie z podatku właścicieli nieruchomości, którzy korzystają z proekologicznych źródeł ciepła, to kolejna zachęta, aby wymienić stary kocioł węglowy na przykład na: pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną czy kocioł gazowy – zaznacza burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Jak mówi, od lat w gminie Pszczyna realizowane są programy, które są dużym finansowym wsparciem dla osób realizujących takie inwestycje. – Jako jedna z pierwszych gmin w Polsce przystąpiliśmy do programu STOP SMOG, uruchomiliśmy we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW Program Pilotażowy dla budynków wielorodzinnych. Mieszkańcy Pszczyny mogą także korzystać ze środków programu „Czyste Powietrze”, gminnej dopłaty do niego, a także z programu „Słoneczna Gmina Pszczyna – etap I” dla osób montujących panele fotowoltaiczne. Realizujemy też już trzeci etap Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – wylicza Dariusz Skrobol. – To wszystko realna pomoc dla osób, które decydują się na pozbycie kopciuchów – dodaje.

Kolejnym argumentem dla osób, które wciąż wahają się wymienić piec, jest zwolnienie z podatku od nieruchomości właścicieli budynków mieszkalnych lub ich części. Zwolnienie dotyczy budynków jednorodzinnych lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowe lub grupowej, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Zwolnieniu nie podlegają budynki lub ich części zajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej.

W budynkach stosowane jako podstawowe źródło ciepła muszą być: pompa ciepła, podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, źródło ogrzewania wykorzystujące: energię elektryczną (np. instalacje fotowoltaiczne), gaz, olej opałowy, pellet drzewny oraz kotły zgazowujące drewno.

Mieszkańcy, którzy spełniają te warunki, powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Pszczynie stosowne oświadczenie. Bardzo istotny jest termin. Kiedy należy to uczynić?

 • Do 30 października 2021 roku właściciele budynków mieszkalnych lub ich części, w których na dzień 1 stycznia 2021 roku stosowane były ekologiczne źródła ciepła. [OŚWIADCZENIE nr 1 – do pobrania]
 • Do 5 stycznia 2022 roku właściciele budynków mieszkalnych lub ich części, w których po dniu 1 stycznia 2021 roku dokonano wymiany dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła. [OŚWIADCZENIE nr 2 – do pobrania]
 • Do 5 stycznia 2022 roku właściciele budynków mieszkalnych lub ich części, których budowa została zakończona po dniu 1 stycznia 2021 roku, w których zastosowano ekologiczne źródła ciepła. [OŚWIADCZENIE nr 3 – do pobrania]

Poza odpowiednim oświadczeniem złożyć należy dokument jednoznacznie wskazujący jakiego rodzaju ekologiczne źródło ciepła zostało zastosowane w budynku. Takim dokumentem może być na przykład wystawiona na właściciela budynku faktura zakupu lub usługi montażu.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską, zwolnienia nie stosuje się, gdy w budynku mieszkalnym lub jego części do celów grzewczych wykorzystuje się oprócz ekologicznego źródła ciepła nieekologiczne źródła ciepła (np. kominki, piece kaflowe, kozy itp.).

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje przez okres dwóch kolejnych lat, począwszy od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym dokonano wymiany dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródła ciepła

Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków m

Od stycznia 2022 roku w ramach walki ze smogiem właściciele budynków mieszkalnych, którzy korzystają z proekologicznych źródeł ciepła będą zwolnieni z podatku od nieruchomości za te budynki lub ich części. Właściwe źródło ogrzewania to podstawowy warunek, drugim jest złożenie odpowiedniego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy kryteria, jakie należy spełniać, by ubiegać się o zwolnienie.

Dążymy do tego, by w Pszczynie ograniczyć niską emisję. Zwolnienie z podatku właścicieli nieruchomości, którzy korzystają z proekologicznych źródeł ciepła, to kolejna zachęta, aby wymienić stary kocioł węglowy na przykład na: pompę ciepła, instalację fotowoltaiczną czy kocioł gazowy – zaznacza burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Jak mówi, od lat w gminie Pszczyna realizowane są programy, które są dużym finansowym wsparciem dla osób realizujących takie inwestycje. – Jako jedna z pierwszych gmin w Polsce przystąpiliśmy do programu STOP SMOG, uruchomiliśmy we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW Program Pilotażowy dla budynków wielorodzinnych. Mieszkańcy Pszczyny mogą także korzystać ze środków programu „Czyste Powietrze”, gminnej dopłaty do niego, a także z programu „Słoneczna Gmina Pszczyna – etap I” dla osób montujących panele fotowoltaiczne. Realizujemy też już trzeci etap Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – wylicza Dariusz Skrobol. – To wszystko realna pomoc dla osób, które decydują się na pozbycie kopciuchów – dodaje.

Kolejnym argumentem dla osób, które wciąż wahają się wymienić piec, jest zwolnienie z podatku od nieruchomości właścicieli budynków mieszkalnych lub ich części. Zwolnienie dotyczy budynków jednorodzinnych lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowe lub grupowej, w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Zwolnieniu nie podlegają budynki lub ich części zajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej.

W budynkach stosowane jako podstawowe źródło ciepła muszą być: pompa ciepła, podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej, źródło ogrzewania wykorzystujące: energię elektryczną (np. instalacje fotowoltaiczne), gaz, olej opałowy, pellet drzewny oraz kotły zgazowujące drewno.

Mieszkańcy, którzy spełniają te warunki, powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Pszczynie stosowne oświadczenie. Bardzo istotny jest termin. Kiedy należy to uczynić?

 • Do 30 października 2021 roku właściciele budynków mieszkalnych lub ich części, w których na dzień 1 stycznia 2021 roku stosowane były ekologiczne źródła ciepła. [OŚWIADCZENIE nr 1 – do pobrania]
 • Do 5 stycznia 2022 roku właściciele budynków mieszkalnych lub ich części, w których po dniu 1 stycznia 2021 roku dokonano wymiany dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła. [OŚWIADCZENIE nr 2 – do pobrania]
 • Do 5 stycznia 2022 roku właściciele budynków mieszkalnych lub ich części, których budowa została zakończona po dniu 1 stycznia 2021 roku, w których zastosowano ekologiczne źródła ciepła. [OŚWIADCZENIE nr 3 – do pobrania]

Poza odpowiednim oświadczeniem złożyć należy dokument jednoznacznie wskazujący jakiego rodzaju ekologiczne źródło ciepła zostało zastosowane w budynku. Takim dokumentem może być na przykład wystawiona na właściciela budynku faktura zakupu lub usługi montażu.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską, zwolnienia nie stosuje się, gdy w budynku mieszkalnym lub jego części do celów grzewczych wykorzystuje się oprócz ekologicznego źródła ciepła nieekologiczne źródła ciepła (np. kominki, piece kaflowe, kozy itp.).

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje przez okres dwóch kolejnych lat, począwszy od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym dokonano wymiany dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła na ekologiczne źródło ciepła.

Spotkanie poświęcone możliwości pozyskania dotacji na wymianę kotła i termomodernizację budynku

Spotkanie poświęcone możliwości pozyskania dot

W czwartek, 21 października w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie po raz kolejny odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców poświęcone możliwości pozyskania dotacji na wymianę kotła i termomodernizację budynku w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz programu pilotażowego dla budynków wielorodzinnych.

W trakcie spotkania przedstawione zostaną szczegółowe informacje dotyczące ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”, Programu Pilotażowego dla budynków wielorodzinnych i sposobów uzyskania w ich ramach dotacji na wymianę źródeł ciepła oraz na termomodernizację budynków.

Program „Czyste Powietrze” to ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż” to kompleksowy plan działań zaprojektowany w celu poprawy jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych (3-20 lokali).

Program Pilotażowy skierowany jest do:

 • właścicieli/współwłaścicieli lokali mieszkalnych,
 • wspólnot mieszkaniowych.

WAŻNE! Skorzystanie z dofinansowania w Programie Czyste Powietrze lub w Programie Pilotażowym umożliwia ubieganie się o dofinansowanie ze środków gminnych

Spotkanie informacyjne odbędzie się w czwartek, 21 października o godz. 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

Referat ds. Jakości Powietrza

Punkt mieści się w budynku przy ul. 3 Maja 11 (naprzeciwko Starostwa Powiatowego).

Funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu, w następujących godzinach:

 • poniedziałek 7:00 -17:00
 • wtorek, środa, czwartek 7:00 – 15:00
 • piątek 7:00 -14:00

tel. 32 449 39 50, 32 449 39 88, mail: jp@pszczyna.pl