Pszczyna organizuje zbiórkę darów dla Buczy

Pszczyna organizuje zbiórkę darów dla Buczy

Po ogromnej tragedii, która miała miejsce na terenie partnerskiego miasta Bucza w dniach 9 kwietnia oraz 11-13 kwietnia w budynku przy ul. Bogedaina 16a zorganizowana zostanie zbiórka najpotrzebniejszych produktów, które w konwoju humanitarnym pojadą na Ukrainę. To gest solidarności mieszkańców Pszczyny, którzy w licznych apelach wyrazili chęć pomocy.

Zbiórka przeprowadzona zostanie w sobotę, 9 kwietnia w godzinach od 11:00 do 15:00, a także od poniedziałku do środku w godzinach od 13:00 do 17:00.

W ostatnich dniach otrzymałem wiele telefonów od mieszkańców z zapytaniem czy w Pszczynie będzie prowadzona pomoc dla naszych przyjaciół z Ukrainy. Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami Buczy, tak aby obecnie wysłać najpotrzebniejsze produkty. W pomoc włączają się mieszkańcy i samorząd partnerskiego miasta z Bergisch Gladbach, harcerze oraz Pszczyńskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców. Dziękuję wszystkim za poświęcenie, a także ogromne zaangażowanie – powiedział burmistrz Dariusz Skrobol

Czytaj dalej

W Pszczynie ogłoszono żałobę

W Pszczynie ogłoszono żałobę

W związku z tragiczną śmiercią wielu mieszkańców partnerskiego miasta Bucza w dniach od 4 do 7 kwietnia na terenie gminy Pszczyna obowiązywać będzie żałoba. Na znak żałoby na maszcie budynku Urzędu Miejskiego w Pszczynie flaga Pszczyny zostanie opuszczona do połowy masztu, a flagi na drzewcach wywiesza się z kierem.

Jesteśmy wstrząśnięci doniesieniami o bestialstwie, jakie miało miejsce w Buczy. Mordowanie mieszkańców podkijowskich miejscowości jest aktem ludobójstwa. Nie ma usprawiedliwienia takich działań. Wstrząsające obrazy okrucieństwa nie mogą pozostać bez międzynarodowych reakcji. Świat nie może pozwolić na to, aby tolerować zbrodnie wojenne. Winni będą musieli ponieść konsekwencję tych haniebnych czynów.

Łączymy się w bólu z naszymi przyjaciółmi z Buczy. Chcemy również okazać wsparcie w tak trudnych chwilach. Współpraca obu miast spowodowała, że nawiązaliśmy bliskie relacje. Trudno znaleźć słowa, które mogą wyrazić nasze emocje. Kiedy cierpi Twój przyjaciel, cierpisz również ty.

 

Dariusz Skrobol
Burmistrz Pszczyny

Leszek Szczotka
Przewodniczący Rady Miejskiej

Ukraina

Podstawowe informacje:

Terminarz wniosków o nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainyhttp://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2851

Dziecko z Ukrainy w szkole – ważne informacjehttp://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2834

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia obywatelom Ukrainyhttp://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2835

Od 16 marca 271 obywateli złożyło w urzędzie wniosek o nadanie numeru PESELhttp://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2828

Gmina Pszczyna: Uruchomiono oddziały przygotowawczehttp://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2826

Wypłata świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2823

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pienięznego obywatelom Ukrainy (300 zł): http://opspszczyna.pl/n,440.html

Trwa nabór wniosków o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2817

Bezpłatne lekcje języka polskiego dla Ukraińców w Pszczynie: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2811

Bezpłatne przejazdy pociągami dla obywateli Ukrainy: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2785

Wykaz najważniejszych telefonów: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2784

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2781

Bezpłatna opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2780

Poradnik dla osób goszczących uchodźców z Ukrainy: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2774

Zbiórka na rzecz obywateli Ukrainy: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2771

Pomoc dla obywateli Ukrainy: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2770

Pszczyna otwarta na uchodźców, uruchomiono specjalny numer: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2772

 

Pozostałe informacje:

W piątek zbiórka żywności na tereny objęte klęskąhttp://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2830

Bankowa Street Live dla Ukrainyhttp://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2829

Rodzinny badminton – zapraszamy osoby z Ukrainy: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2822

Uchwała w sprawie wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim:  http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2821

Na rynku wywieszone zostały flagi Ukrainy:  http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2818

Bezpłatne szkolenia zawodowe dla obywateli Ukrainy:  http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2816

Kolejne dary z Pszczyny trafiły na Ukrainę: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2812

Pomoc dla uchodźców z Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Matka Boża Różańcowa: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2810

Zajęcia dla dzieci z Ukrainy w świetlicy przy parafii Wszystkich Świętych: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2807

W środę wieczorem do Pszczyny przyjechało 58 osób z Ukrainy: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2806

Gmina Pszczyna kontynuuje pomoc dla uchodźców z Ukrainy: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2805

Skansen i zagroda żubrów za darmo dla obywateli Ukrainy: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2804

Szantymeni Ukrainie: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2799

Zbiórka na rzecz zabezpieczenia zabytków Ukrainy: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2797

Pomoc dla Ukrainy w szkołach na terenie gminy Pszczyna: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2796

Zajęcia i animacje dla dzieci i młodzieży przybyłych z Ukrainy: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2793

Dary z Pszczyny dla Buczy są już w Ukrainie: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2792

Do 18:00 trwa zbiórka dla Buczy: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2789

W piątek mieszkańcy Pszczyny zbierają żywność i środki higieniczne dla Buczy: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2787

Spotkanie z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli ws. pomocy dla Ukrainy: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2783

Stowarzyszenie Pszczyńskich Przedsiębiorców wspiera Ukrainę: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2779

Spotkanie ws. organizacji miejsc pobytowych dla Ukraińców, przekazywania darów i ich magazynowania: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2775

Apel Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dot. samorządowej pomocy Ukrainie: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2773

Spotkanie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w temacie sytuacji na Ukrainie: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2769

Deklaracja pomocy i wsparcia dla mieszkańców miasta Bucza: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:2767

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia obywatelom Ukrainy

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela wsparcia obywa

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie uruchomiono punkt obsługi klienta dla obywateli Ukrainy przebywającym na terenie gminy Pszczyna. Osoby te mogą skorzystać z jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł, a także zasiłku rodzinnego. Dotychczas złożono ponad 100 wniosków.

заява про виплату одноразової грошової допомоги громадянам України (300 ZŁ))

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pienięznego obywatelom Ukrainy (300 ZŁ) można pobrać ze strony:

https://www.opspszczyna.pl/n,440.html

дноразова грошова допомога, передбачена ст. 31 Закону від 12 березня 2022 року про допомогугромадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (Вісник законів, ст. 583)

Jednorazowe świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583)

Wypłata świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców

Wypłata świadczeń dla Polaków goszczących uch

Wszyscy, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu na podstawie złożonego wniosku.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i wypłacane jest z dołu tzn. od dnia zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia do dnia złożenia wniosku.

W wyjątkowych sytuacjach wojewoda może wyrazić zgodę na przedłużenie wypłaty świadczenia. 

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wysokość świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Czytaj dalej