Mobilne Biuro Programu Czyste Powietrze w Pszczynie

Mobilne Biuro Programu Czyste Powietrze w Pszczyni

Mobilne Biuro Programu Czyste Powietrze pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ruszyło w trasę. Pierwszą gminą w województwie śląskim, gdzie dotrze Mobilne Biuro WFOŚiGW w Katowicach jest Pszczyna. Specjalny samochód stanie w czwartek na pszczyńskim rynku o godzinie 11.00.

Eksperci z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będą odpowiadać na pytania dotyczące termomodernizacji czy wymiany tzw. Kopciuchów oraz co najważniejsze pomogą wypełnić wnioski o dotacje. Mobilne Biura to inicjatywa Ministra Klimatu, Michała Kurtyki, którą realizują dwa Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska – w Katowicach oraz Krakowie. W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy – do końca sierpnia, będą odwiedzać śląskie i małopolskie gminy, tak by dotrzeć do jak największej liczby osób.

Dostajemy sygnały, że jest bardzo wiele osób, zainteresowanych wymianą starych kotłów i termomodernizacją swojego domu, które chętnie skorzystałyby z dofinansowania na ten cel, ale przyjazd do siedziby Funduszu w Katowicach lub naszych biur w Bielsku-Białej i Częstochowie, to dla nich często zbyt duże obciążenie – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Wnioski o dotację można też składać bezpośrednio w gminach, na terenie których funkcjonują Punkty Czystego Powietrza. Spotkania w Mobilnych Biurach będą się odbywały z zachowaniem wszystkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, tak, by były bezpieczne dla mieszkańców.

Wakacje w Pszczynie – gmina przygotowała półkolonie dla 600 dzieci

Wakacje w Pszczynie - gmina przygotowała półkol

Na tegoroczne lato gmina Pszczyna przygotowała mnóstwo atrakcji dla dzieci. Najmłodsi mieszkańcy, którzy nie wyjadą nigdzie na wakacje, będą mogli skorzystać z bardzo obszernej oferty w postaci zajęć w swoich miejscowościach.

Uruchomiliśmy różnego rodzaju zajęcia dla dzieci na Ośrodku Sportów Wodnych, w Pszczyńskim Centrum Kultury, Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej, Skansenie – Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej, Pokazowej Zagrodzie Żubrów i Muzeum Prasy Śląskiej. Spędźmy te wakacje bezpiecznie u nas w Pszczynie. Zapraszam! – zachęca burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

W czasie wakacji na dzieci i młodzież czekają warsztaty plastyczne, taneczne, sportowe, w programach są spotkania w muzeach, wizyty u żubrów. Oferta jest tak szeroka i zróżniocowana, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Szczegóły: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/Polkolonie-warsztaty-szkolki-zeglarskie/idn:1506

1 lipca rusza nabór wniosków w programie Moja Woda

1 lipca rusza nabór wniosków w programie Moja Wo

Program „Moja Woda” ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Środki mogą być przeznaczone na zakup, montaż i uruchomienie instalacji, takich jak m.in. zbiornik retencyjny lub podziemny, oczko wodne, instalacje do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie danej nieruchomości.

Program jest skierowany dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Dofinansowanie w formie dotacji wyniesie nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Szczegóły pod linkiem : http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/

Nowy harmonogram odbioru odpadów w gminie Pszczyna

Nowy harmonogram odbioru odpadów w gminie Pszczyn

Od lipca obowiązywać będzie nowy harmonogram odbioru odpadów z posesji na terenie gminy Pszczyna. Poza dotychczasowymi odpadami, zmieszanymi, segregowanymi (podzielonymi na różne frakcje) i popiołem, pojawia się w terminarzu pozycja bioodpadów. Taki podział narzuciły samorządom nowe przepisy w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy harmonogram obejmuje okres od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku. Można go pobrać ze strony internetowej http://gospodarkaodpadami.pszczyna.pl/?page_id=1035.

Znajdują się tam tabele osobno dla miasta Pszczyna i osobno dla każdego sołectwa w naszej gminie. W tabelach wyszczególnione zostały nazwy ulic, a w kalendarzu kolorami podzielone rodzaje odpadów: czerwonym zaznaczono odpady zmieszane, żółtym – segregowane (szkło, papier, plastik i metal), zielonym – bioodpady, białym – popiół.

To własnie bioodpady są nowym elementem w harmonogramie. Ich odbiór prowadzony będzie tam, gdzie właściciel nieruchomości nie zgłosił kompostowania. Na biodpady przeznaczone są brązowe pojemniki.

Podział na wymienione frakcje wynika z prawa krajowego, a dokładnie ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Informacja

Zmiana trasy linii D

Od dnia 29 czerwca 2020 r. przywrócona zostanie pierwotna trasa linii D. Autobusy Pszczyńskiej Komunikacji Gminnej linii D1 będą kursować po trasie Pszczyna – Czarków – Piasek – Pszczyna, natomiast autobusy linii D2 po trasie Pszczyna- Piasek- Czarków- Pszczyna.

Rozkłady jazdy obowiązujące od dnia 29.06.2020 r.:

rozkład linii D1 Pszczyna – Czarków – Piasek – Pszczyna

rozkład linii D2 Pszczyna- Piasek- Czarków- Pszczyna