Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Pszczyna

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochod

Burmistrz Pszczyny informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z działalności rolniczej. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 500 zł, przy czym podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z wskazanych przez Gminę miejsc do zbierania odpadów pochodzących od rolników oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów:

  • z folii rolniczych,
  • z siatki i sznurka do owijania balotów,
  • opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Pszczynie w terminie do dnia 23 lipca 2021 roku.

Wnioski do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W przypadku nieotrzymania przez Urząd Miejski w Pszczynie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

Termin realizacji programu najprawdopodobniej do końca listopada 2022 roku.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc 2021-06-22-Wniosek.doc 2021-06-30 24KB pobierz

Szczepienie bez rejestracji dla 200 osób dziennie

Szczepienie bez rejestracji dla 200 osób dziennie

W tym tygodniu nawet 200 osób dziennie może bez wcześniejszej rejestracji zaszczepić się przeciwko COVID-19 w Powiatowym Punkcie Szczepień Powszechnych w Pszczynie.

Szczepienia bez wcześniejszej rejestracji w Powiatowym Punkcie Szczepień Powszechnych w Pszczynie były możliwe już w minioną środę, czwartek i piątek. Zainteresowanie akcją rośnie, dlatego w tym tygodniu pula dawek na szczepienia bez wcześniejszej rejestracji została zwiększona ze 150 do 200.  Od wtorku do piątku w PSP  w Pszczynie będzie mogło przyjąć pierwszą dawkę preparatu firmy Pfizer dodatkowo 200 osób dziennie.

Powiatowy Punkt Szczepień Powszechnych przy ul. Zamenhofa 5a czynny jest:

– we wtorki od 12.00 do 20.00

– w poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 8.00 do 20.00.

W celu lepszej organizacji pracy punktu, jeżeli to możliwe, prosimy o zgłoszenie wcześniej chęci zaszczepienia się bez rejestracji pod jednym z poniższych numerów telefonów:

730 002 488,

577 877 388,

881 711 522,

577 511 077.

Ciągle możliwa jest także rejestracja na szczepienie za pomocą ogólnopolskiej, całodobowej infolinii: 989.

Warto wiedzieć, że elektroniczne skierowanie na szczepienie ma wystawione każda osoba powyżej 12. roku życia. Nie ma potrzeby wcześniejszego sprawdzania czy drukowania skierowania. Pracownicy punktu na podstawie numeru PESEL zweryfikują dane w systemie i będzie możliwe zaszczepienie się.

Organizatorem punktu jest Powiat Pszczyński. Od 27 kwietnia wykonano tu 18 226 szczepień, w tym 5852 drugą dawką.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – start 1 lipca

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - start

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu – żeby to zrobić, trzeba posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny.

Aby wypełnić deklarację, należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl, następnie wybrać opcję „złóż deklarację”, uzupełnić dane i je przesłać.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

W przypadku braku dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego, deklarację będzie można złożyć we właściwym dla miejsca położenia budynku Urzędzie gminy, osobiście lub listownie.

Dodatkowych informacji w zakresie nowego obowiązku uzyskają Państwo w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pszczynie przy ul. Dworcowej 30 (pokój nr 12 na 1. piętrze) lub pod numerem telefonu 32 449 38 75.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Informator dla właścicieli i zarządców.pdf 2021-06-29 2.51MB pobierz plik: Informator dla właścicieli i zarządców.pdf
pdf Instrukcja złożenia deklaracji w formie elektronicznej.pdf 2021-06-29 743.87KB pobierz

Radni przyjęli regulamin określający zasady dotacji programu „Słoneczna Gmina Pszczyna”

Radni przyjęli regulamin określający zasady dot

24 czerwca br. na sesji Rady Miejskiej w Pszczynie, Radni podjęli Uchwałę Nr XXXV/436/21 2021 w sprawie przyjęcia regulaminu naboru określającego zasady udzielania dotacji celowej do zadań realizowanych przez mieszkańców gminy Pszczyna w ramach projektu grantowego „Słoneczna Gmina Pszczyna ETAP I” , realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Po wejściu w życie uchwały, zostanie ogłoszony nabór wniosków dla mieszkańców gminy Pszczyna. Ogłoszenie o naborze będzie zawierało wszystkie informacje potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie (grantu) w programie „Słoneczna gmina Pszczyna- ETAP I” .

Termin naboru wraz ze szczegółowymi informacjami zostanie ogłoszony w lipcu br.
Nabór będzie trwał minimum 30 dni.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Operatora programu, firmę Revitalinvest, poza siedzibą Urzędu Miejskiego w Pszczynie. Więcej informacji dotyczących naboru udzieli operator, adres e-mail: biuro@revitalinvest.pl, numer telefonu: 600310766, 698548097

Uchwała jest możliwa do pobrania:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwPszczynie/tabBrowser/bags//1541/Zbiór-uchwał-Rady-Miejskiej-w-Pszczynie

Punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący programu Czyste Powietrze na rynku

Punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący progra

W niedzielę na ulicy Piastowskiej w godzinach między 15.00 a 18.00 ulokowany zostanie punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący programu Czyste Powietrze oraz innych inicjatyw, które są realizowane w gminie Pszczyna w celu eliminacji niskiej emisji i smogu.

Mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat dofinansowań wymiany kotłów i termomodernizacji. Informacji udzielać będzie pracownik Referatu ds. Jakości Powietrza Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego terminy wymiany kotłów przedstawiają się następująco:

  • do końca 2021 roku – kotły powyżej 10 lat od daty produkcji (instalacje z 2006 r. i starsze oraz bez tabliczki znamionowej),
  • do końca 2023 roku – kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji (instalacje z 2007 r. do 2012 r.),
  • do końca 2025 roku – kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji (instalacje z 2013 r. do 31.08.2017 r.),
  • do końca 2027 roku – kotły klasy 3 lub 4 (według normy PN-EN 303-5:2012).