Szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

Szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

Tradycyjnie pszczyńscy lekarze weterynarii przypominają o obowiązku szczepienia psów przeciw wściekliźnie. Na podstawie Ustawy z dnia 11.03.2004 r. O ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2008 nr 213 poz. 1342) szczepieniu obowiązkowemu podlegają wszystkie psy, które ukończyły 3 miesiące życia.

 

CZARKÓW – 8 maja 2021 (piątek)

  • 13.30 – 16.00 „Siągarnia”

  • 16.30 – 17.30 ul. Starowiejska (Oberża)

Mieszkańcy Pszczyny mogą dać zaszczepić swoje psy we wszystkich zarejestrowanych w Pszczynie Zakładach Leczniczych dla Zwierząt.

Można już składać wnioski w ramach pilotażowego programu dla Pszczyny

Można już składać wnioski w ramach pilotażowe

Zapowiadany w czwartek, 15 kwietnia na konferencji prasowej pilotażowy program wchodzi w życie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW Katowice) ogłosił już nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż” na terenie Gminy Pszczyna.

Program skierowany jest do osób fizycznych – właścicieli / współwłaścicieli lokali mieszkalnych oraz do wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Pszczyna. Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Dodatkowo przewiduje się dofinansowanie działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez Gminę. 

Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 6.070.000 zł w formie dotacji, w tym 70.000 zł dla Gminy Pszczyna na działania informacyjno-promocyjne związane z programem.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 16 kwietnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wniosek należy wypełnić i przesłać przez GWD, a następnie złożyć w formie:

  1. elektronicznej – na wyznaczoną skrzynkę podawczą WFOŚiGW Katowice znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), po uprzednim opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy,
  2. papierowej – przez dostarczenie wraz z załącznikami do WFOŚiGW Katowice, po uprzednim pobraniu PDF wniosku przesłanego przez GWD, wydrukowaniu i opatrzeniu go podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy. Dostarczenie może nastąpić:
  • osobiście albo za pośrednictwem kuriera do WFOŚiGW Katowice,
  • za pośrednictwem placówki pocztowej,
  • za pośrednictwem gminy Pszczyna.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Sposób składania wniosku o dofinansowanie dla Gminy Pszczyna na działania informacyjno-promocyjne został określony w Regulaminie naboru.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Pszczyna na realizację działań informacyjno-promocyjnych oraz zawarciu umowy z WFOŚiGW, możliwe będzie uzyskanie dodatkowego wsparcia ze środków Gminy na podstawie przygotowanego przez Gminę regulaminu współfinansowania przedsięwzięć.

UM Pszczyna/WFOŚiGW Katowice

 

kategoria: Powiązane pliki [15]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin – Pszczyna.pdf 2021-04-16 738.49KB pobierz plik: Regulamin – Pszczyna.pdf
pdf Zał 1 do Instrukcji WoD Pszczyna część 1 i 2 – wykaz dochodów nieopodatkowanych.pdf 2021-04-16 461.78KB pobierz plik: Zał 1 do Instrukcji WoD Pszczyna część 1 i 2 – wykaz dochodów nieopodatkowanych.pdf
docx Zał 3 do instrukcji WoD Pszczyna część 1 i 2 – klauzula współwłaściciel_czysty.docx 2021-04-16 18.44KB pobierz plik: Zał 3 do instrukcji WoD Pszczyna część 1 i 2 – klauzula współwłaściciel_czysty.docx
docx Zał 2 do instrukcji WoD Pszczyna część 1 i 2 – klauzula współmałżonek_czysty.docx 2021-04-16 18.46KB pobierz plik: Zał 2 do instrukcji WoD Pszczyna część 1 i 2 – klauzula współmałżonek_czysty.docx
pdf Zał 3 do Regulaminu – Wytyczne dla WFOŚiGW cz. 4.pdf 2021-04-16 438.26KB pobierz plik: Zał 3 do Regulaminu – Wytyczne dla WFOŚiGW cz. 4.pdf
pdf Zał. 2 do Regulaminu – Instrukcja do WoD Pszczyna – Część 1 i 2.pdf 2021-04-16 0.99MB pobierz plik: Zał. 2 do Regulaminu – Instrukcja do WoD Pszczyna – Część 1 i 2.pdf
pdf Załączniki do WoD Pszczyna część 1 i 2 – oświadczenia.pdf 2021-04-16 423.95KB pobierz plik: Załączniki do WoD Pszczyna część 1 i 2 – oświadczenia.pdf
docx Zał. 1 do instrukcji WoD Pszczyna część 3 – klauzula wspólnota mieszkaniowa_czysty.docx 2021-04-16 19.83KB pobierz plik: Zał. 1 do instrukcji WoD Pszczyna część 3 – klauzula wspólnota mieszkaniowa_czysty.docx
pdf Zał. 1 do Regulaminu – Wniosek o dofinansowanie Pszczyna – Część 1 i 2.pdf 2021-04-16 1MB pobierz plik: Zał. 1 do Regulaminu – Wniosek o dofinansowanie Pszczyna – Część 1 i 2.pdf
pdf Zał. 2 do Regulaminu – Instrukcja do WoD Pszczyna – Część 3.pdf 2021-04-16 616.5KB pobierz plik: Zał. 2 do Regulaminu – Instrukcja do WoD Pszczyna – Część 3.pdf
pdf Zał. 4 do Regulaminu – ogłoszenie o naborze.pdf 2021-04-16 522.73KB pobierz plik: Zał. 4 do Regulaminu – ogłoszenie o naborze.pdf
pdf Zał. 1 do Regulaminu – Wniosek o dofinansowanie Pszczyna – Część 3.pdf 2021-04-16 1.02MB pobierz plik: Zał. 1 do Regulaminu – Wniosek o dofinansowanie Pszczyna – Część 3.pdf
pdf zalacznik_nr_1_do_programu.pdf 2021-04-16 764.82KB pobierz plik: zalacznik_nr_1_do_programu.pdf
pdf zalacznik_nr_1a_do_programu.pdf 2021-04-16 881.94KB pobierz plik: zalacznik_nr_1a_do_programu.pdf
pdf Program_Priorytetowy.pdf 2021-04-16 776.45KB pobierz

Pszczyna objęta kolejnym antysmogowym pilotażem NFOŚiGW

Pszczyna objęta kolejnym antysmogowym pilotażem

W Pszczynie od 16 kwietnia realizowany będzie antysmogowy pilotaż Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na wymianę kopciuchów i termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych (3-20 lokali) zarezerwowano 6 mln zł. Dodatkowe środki trafią bezpośrednio do gminy na działania informacyjno-promocyjne.

Na podstawie rocznej oceny jakości powietrza za 2019 r., przygotowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, opracowano listę 261 najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce, gdzie występują równocześnie przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu oznaczanego w pyle PM10.

Z myślą o tych gminach uruchamiamy pilotaż w Pszczynie. Chcemy sprawdzić na ile nasze dodatkowe wsparcie – razem z wdrażanymi już programami »Czyste Powietrze« i »Stop Smog« – pomoże mieszkańcom w walce ze smogiem. Mam nadzieję, że z doświadczeń tego pilotażu skorzystają inne gminy, które też znajdują się w zestawieniu GIOŚ – mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Liczę, że wnioski, które wyciągniemy z tego pilotażu w Pszczynie pozwolą nam w sposób bardziej efektywny realizować walkę z niską emisją na różnych szczeblach i poziomach oraz w różnych typach budynków. Również dodatkowe wsparcie na promocję da nam odpowiedź na pewne pytania związane z efektywnością programu „Czyste Powietrze”  – mówi pełnomocnik premiera ds. programu Czyste Powietrze Bartłomiej Orzeł.

Przygotowując założenia tego pilotażu oszacowaliśmy, że jego efektem końcowym powinna być poprawa efektywności energetycznej w ok. 20 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i 140 lokalach mieszkalnych. Liczymy na wymianę minimum 280 nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe. Na ten cel zarezerwowaliśmy 6 mln zł, po które mogą sięgać właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych oraz wspólnoty mieszkaniowe – wylicza prezes NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski.

Wyróżnikiem pszczyńskiego pilotażu będzie rezygnacja ze wsparcia dla źródeł węglowych i mniej efektywnych kotłów na pellet, a także wyższe wsparcie na ogrzewanie pompą ciepła i elektryczne w lokalach mieszkalnych w stosunku do proponowanego w ramach programu »Czyste Powietrze« – tłumaczy wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

W podstawowym poziomie dofinansowania – obejmującym wnioskodawców z dochodami do 100 000 zł rocznie – będzie można otrzymać od 30% do nawet 60% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia, maksymalnie do:

  • 25 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji obejmującej swoim zakresem wymianę stolarki okiennej/drzwiowej lub montaż wentylacji;
  • do 18 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone z zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażem wentylacji;
  • do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

W podwyższonym poziomie dofinansowania – dla gospodarstw domowych wieloosobowych z przeciętnym miesięcznym dochodem na jednego członka nie przekraczającym kwoty 1400 zł/os., a w przypadku gospodarstw jednoosobowych 1960 zł – będą to odpowiednio dla zakresów przeprowadzonych prac opisanych powyżej bezzwrotne dotacje w wysokości do: 33, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych możliwe będzie sfinansowanie przedsięwzięcia do 70% kosztów kwalifikowanych, w przedziale 40-290 tys. zł, w zależności od: rodzaju przedsięwzięcia (wymiana źródła ciepła lub brak wymiany), rozwiązania technicznego ogrzewania w budynku (źródło wspólne lub indywidualne), liczby lokali w budynku (od 3 do 20) objętych działaniami proekologicznymi oraz zastosowania instalacji fotowoltaicznej. Najwyżej premiowane są przedsięwzięcia obejmujące swoim zakresem montaż urządzeń OZE, czyli zastosowanie pompy ciepła wraz z ociepleniem ścian budynku.

Jeśli w budynku/lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, to dotacja będzie pomniejszana proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni na jej prowadzenie (jeśli powierzchnia przeznaczona dla działalności gospodarczej przekracza 30% – przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania), a jeśli budynek/lokal mieszkalny wyposażony jest w inne źródło ciepła niż na paliwo stałe lub źródło na paliwo stałe spełniające wymagania minimum klasy 5 normy EN 303-5, wówczas dotacja możliwa będzie tylko na docieplenie lub wymianę stolarki okiennej/drzwiowej oraz zakup i montaż wentylacji. Po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku/lokalu mieszkalnym nie będą mogły być użytkowane źródła ciepła na paliwo stałe o klasie niższej niż 5, ponadto wszystkie źródła ciepła muszą spełniać docelowe wymagania uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego.

Za nabór prowadzony w trybie ciągłym odpowiedzialny będzie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pszczyński pilotaż startuje 16 kwietnia 2021 r. i przewiduje dodatkowe 70 tys. zł dotacji dla gminy na działania informacyjno-promocyjne skierowane do mieszkańców.

Żeby z tego skorzystać, potrzebny będzie odpowiedni wniosek gminy i spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze chodzi o zobowiązanie Pszczyny do współfinansowania przedsięwzięć w ramach programu „Czyste Powietrze” i w ramach pilotażu, z wykorzystaniem innych środków publicznych w okresie realizacji tego pilotażu. Po drugie musi nastąpić wyłączenie ze współfinansowania środkami gminnymi kotłów na paliwa stałe z wyjątkiem kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet o podwyższonym standardzie.

Od początku funkcjonowania programu »Czyste Powietrze« przyznaliśmy mieszkańcom Pszczyny niemal 8 milionów złotych dofinansowania na wymianę starych kopciuchów i termomodernizację domów jednorodzinnych. Pszczyna jest jednak jedną z najbardziej zanieczyszczonych gmin na Śląsku. Jestem przekonany, że dzięki wdrożeniu tego pilotażowego programu tempo wymiany nieefektywnych kotłów znacząco się zwiększy – wyjaśnia prezes WFOŚiGW w Katowicach Tomasz Bednarek.

Pilotaż będzie realizowany ze środków NFOŚiGW, w latach 2021-2024, ale umowy z beneficjentami będą podpisywane do 31 marca 2022 r.

Program pilotażowy to kolejne solidne wsparcie finansowe dla mieszkańców gminy Pszczyna planujących wymianę starych kotłów węglowych. Od lat gmina pomaga przy takich inwestycjach i zachęca do proekologicznych działań zmierzających w kierunku poprawy jakości powietrza. W wielu domach wciąż korzysta się z tzw. kopciuchów. Naszym celem jest ich wyeliminowanie i jak najszybsze zastąpienie źródłami energii przyjaznymi środowiska – podsumowuje burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Ogłoszenie programu pilotażowego dla gminy Pszczyna – 15.04.2021

Czytaj dalej

Mieszkańcy ul. Jasnej mogą poznać wstępną koncepcję rozbudowy.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłaszać swoje uwagi do wstępnej koncepcji rozbudowy do 16-04-2021r.

Projekt będzie obejmował od skrzyżowania z ul. Boczną do skrzyżowania z ul. Ogrodową wykonanie jezdni jezdni o szer. 4,5 m (z miejscowymi przewężeniami do 3,0 m w miejscu istniejącego przepustu lub przejazdu kolejowego, pobocza obustronne po 0,75 m każdy, (przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych, przebudowa dojść do posesji, budowa kanalizacji deszczowej, wykonanie urządzeń wodnych wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień/zezwoleń, wykonanie obiektów umożliwiających prawidłowe zrealizowanie i funkcjonowanie inwestycji np. zabezpieczenia skarp nasypów i wykopów, zabudowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego)

Wstępną koncepcję rozbudowy ul. Jasnej można pobrać tutaj KONCEPCJA – UL. JASNA

Uwagi można wysyłać do 16 kwietnia na adres e-mail: gk@pszczyna.pl.

Adnotacje wysłane po tym terminie nie będą mogły być uwzględnione.

W przypadku konieczności pomocy administracyjno-formalnej (wydrukowania części projektu, technicznego przekazania uwag itp.) można zgłosić się do sołtysa – Jacek Kubis tel. 889-895-010

 

123 tysiące złotych na projekt rozbudowy ulicy Jasnej w Czarkowie

123 tysiące złotych na projekt rozbudowy ulicy J

Najpóźniej w trzecim kwartale tego roku gotowa powinna być dokumentacja rozbudowy ulicy Jasnej w Czarkowie. Projekt przygotuje Biuro Projektowo-Usługowe „Alda” S.C. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. Gmina podpisała na to zadanie umowę na kwotę 123 tysięcy złotych.

Dokumentacja będzie obejmować rozbudowę odcinka ulicy Jasnej o długości około 710 metrów, od skrzyżowania z ulicą Boczną do skrzyżowania z ulicą Ogrodową. Zgodnie z planem powstać ma tutaj droga o dwóch pasach ruchu o szerokości 2,25 m każdy, z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75m. Odwodnienie będzie poprowadzone poprzez projektowaną kanalizacje deszczową.

Rozbudowana ulica Jasna powinna wpłynąć na rozładowanie ruch samochodowy na innych drogach w tej części sołectwa. Warto w tym miejscu nadmienić, że w 2021 roku w Czarkowie, w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, zostaną także uzupełnione ubytki w nawierzchni tłuczniowej odcinka ul. Ogrodowej.