Rada sołecka

Sołtys:

Jacek Kubis

Dyżuruje w każdą środę w godzinach 17-18

telefon: 889 – 895 – 010

Członkowie rady sołeckiej:

Lidia Ryś

Halina Kubis

Beata Czembor

Leszek Chudek