Spotkanie z Ekodoradcą Subregionalnym

Spotkanie z Ekodoradcą Subregionalnym

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z ekodoradcą, które odbędzie się 27 maja 2024 r. w godzinach 10:00 – 15:00.

Ekodoradca będzie dostępny dla mieszkańców w siedzibie Referatu ds. Jakości Powietrza przy ul. 3 Maja 11 w Pszczynie. W ramach spotkania ekodoradca będzie udzielać indywidualnych konsultacji, podczas których każda zainteresowana osoba będzie mogła m.in. dowiedzieć się o dostępnych programach dofinansowań do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji budynku lub instalacji OZE.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Konsultacje będą prowadzone przez Ekodoradcę Subregionalnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Informacja dla pasażerów Pszczyńskiej Komunikacji Gminnej

W związku z remontem dróg powiatowych ul. Katowickiej, ul. Chopina, ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie informujemy że od dnia 25 maja 2024r zostaną rozpoczęte roboty drogowe. Remont może powodować opóźnienia w kursowaniu autobusów na linii A, C, D, F1, F2 Pszczyńskiej Komunikacji Gminnej , które są spowodowane rozpoczęciem frezowania i wprowadzeniem ruchu wahadłowego. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

OBWIESZCZENIE

SOŁTYS SOŁECTWA CZARKÓW ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NA SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

28.05.2024 R. O GODZ. 17.00

W OŚRODKU KULTURY, UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 25

W PROGRAMIE ZEBRANIA:

  1.  

  2.  

  3.  

4.

5.

6.

7.

8.

Otwarcie zebrania.

Wybór przewodniczącego zebrania.

Wybór protokolanta.

Sprawozdanie Sołtysa z działalności oraz z wykonania planu

finansowo-rzeczowego za rok 2023 – podjęcie uchwały.

Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z zebrania poprzedniego.

Przedstawienie preliminarza wydatków na rok 2024.

Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie zebrania.

 

                                                                                                                                    SOŁTYS SOŁECTWA CZARKÓW

                                                                                                                                                JACEK KUBIS