Spotkanie z Ekodoradcą Subregionalnym

Spotkanie z Ekodoradcą Subregionalnym

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z ekodoradcą, które odbędzie się 27 maja 2024 r. w godzinach 10:00 – 15:00.

Ekodoradca będzie dostępny dla mieszkańców w siedzibie Referatu ds. Jakości Powietrza przy ul. 3 Maja 11 w Pszczynie. W ramach spotkania ekodoradca będzie udzielać indywidualnych konsultacji, podczas których każda zainteresowana osoba będzie mogła m.in. dowiedzieć się o dostępnych programach dofinansowań do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji budynku lub instalacji OZE.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Konsultacje będą prowadzone przez Ekodoradcę Subregionalnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Informacja dla pasażerów Pszczyńskiej Komunikacji Gminnej

W związku z remontem dróg powiatowych ul. Katowickiej, ul. Chopina, ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie informujemy że od dnia 25 maja 2024r zostaną rozpoczęte roboty drogowe. Remont może powodować opóźnienia w kursowaniu autobusów na linii A, C, D, F1, F2 Pszczyńskiej Komunikacji Gminnej , które są spowodowane rozpoczęciem frezowania i wprowadzeniem ruchu wahadłowego. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

OBWIESZCZENIE

SOŁTYS SOŁECTWA CZARKÓW ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NA SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

28.05.2024 R. O GODZ. 17.00

W OŚRODKU KULTURY, UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 25

W PROGRAMIE ZEBRANIA:

  1.  

  2.  

  3.  

4.

5.

6.

7.

8.

Otwarcie zebrania.

Wybór przewodniczącego zebrania.

Wybór protokolanta.

Sprawozdanie Sołtysa z działalności oraz z wykonania planu

finansowo-rzeczowego za rok 2023 – podjęcie uchwały.

Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z zebrania poprzedniego.

Przedstawienie preliminarza wydatków na rok 2024.

Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie zebrania.

 

                                                                                                                                    SOŁTYS SOŁECTWA CZARKÓW

                                                                                                                                                JACEK KUBIS

Zielone Świątki z ogniskiem i rękodziełem | Silesia Dzieci

Ogłoszenie

W drugi dzień Zielonych Świątek- Zesłania Ducha Świętego – 20 maja 2024r. (poniedziałek) o godz. 17.30 odbędzie się Nabożeństwo majowe przy kapliczce oraz o 18.00 na terenie LKS Czarków zgodnie z tradycją rozpalimy sobótkę, gdzie będziemy świętować jedno z największych świąt w Kościele katolickim.

Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania.

Podczas ogniska będzie można upiec kiełbasę, którą prosimy zabezpieczyć we własnym zakresie. Chleb, ketchup, musztarda, talerzyki itp. będą dostępne bez ograniczenia.

Osoby chętne do pomocy proszę o kontakt.

Jacek Kubis 889-895-010