OBWIESZCZENIE

SOŁTYS SOŁECTWA CZARKÓW ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NA SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

28.05.2024 R. O GODZ. 17.00

W OŚRODKU KULTURY, UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 25

W PROGRAMIE ZEBRANIA:

  1.  

  2.  

  3.  

4.

5.

6.

7.

8.

Otwarcie zebrania.

Wybór przewodniczącego zebrania.

Wybór protokolanta.

Sprawozdanie Sołtysa z działalności oraz z wykonania planu

finansowo-rzeczowego za rok 2023 – podjęcie uchwały.

Sprawozdanie z realizacji uchwał i wniosków z zebrania poprzedniego.

Przedstawienie preliminarza wydatków na rok 2024.

Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie zebrania.

 

                                                                                                                                    SOŁTYS SOŁECTWA CZARKÓW

                                                                                                                                                JACEK KUBIS

Posted in Uncategorized.