malowane jaja – zdjęcie

Drodzy Mieszkańcy,

z okazji Świąt Wielkanocnych proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia – zdrowia, pomyślności i radości.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni Was spokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wesołego Alleluja!

                                                                                                                                          Sołtys

                                                                                                                                          Jacek Kubis

 

Piasek, dnia, 19.03.2024 rok

OBWIESZCZENIE

Zarząd Spółki Wodnej Piasek-Czarków

Zaprasza

na Walne, Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków
Spółki Wodnej Piasek-Czarków,

które odbędzie się w dniu 27.03.2024 r. (środa) o godz. 18:00

w Sołtysówce w Piasku (ul. Słowackiego 1)

Porządek Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków Spółki Wodnej

Piasek-Czarków w dniu 27.03.2024 rok.

1. Otwarcie zebrania, przywitanie Członków i Gości.

2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

4. Przedstawienie porządku zebrania i jego przyjęcie.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

6. Wybór komisji uchwał i wniosków.

7. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej za 2023 rok.

8. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz planu pracy i budżetu na 2024 rok.

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Podjęcie uchwał:

a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok;

b) udzielenie absolutorium zarządowi za działalność w 2023 rok;

c) uchwalenie składki członkowskiej na 2024 rok;

d) zatwierdzenie budżetu i planu pracy na 2024 rok.

12. Sprawy różne, wolne wnioski.

13. Zamknięcie zebrania.

Zarząd:

Prezes Anna Janosz
Wiceprezes Michalina Krzyżaniak

Dofinansowanie systemów gromadzenia wód opadowych i roztopowych

Dofinansowanie systemów gromadzenia wód opadowyc

Rusza kolejna edycja dofinansowania systemów gromadzenia wód opadowych i roztopowych. Mieszkańcy gminy Pszczyna mogą otrzymać do 2500 złotych dotacji celowej na inwestycje związane z budową urządzeń służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych. Nabór wniosków potrwa do końca marca 2024 roku.

Ze środków budżety gminy Pszczyna będą udzielane dotacje na realizację inwestycji polegających na budowie lub montażu urządzeń służących do gromadzenia oraz wykorzystania wód opadowych i roztopowych. Do urządzeń tych należą:

  • podziemny zbiornik na wody opadowe i roztopowe o pojemności co najmniej 1 m3;
  • naziemny, wolnostojący zbiornik na wody opadowe i roztopowe o pojemności co najmniej 1 m3;
  • system bioretencji (system o pojemności co najmniej 5 m3 i nie większy niż 10 m3 służący do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych pochodzących ze zorganizowanego ciągu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe zaprojektowany z uwzględnieniem nasadzeń, które są w stanie przetrwać okresowe susze jak i okresowe zalanie oraz właściwości przepuszczalnych gruntu np. ogrody deszczowe, oczka wodne);
  • urządzenia retencyjno-rozsączające tj. instalację zakopywane w grunt, umożliwiające gromadzenie wód opadowych oraz rozsączanie ich do ziemi, np. skrzynki rozsączające, studnie chłonne, o pojemności co najmniej 1 m3.

Celem uruchomionego programu jest przede wszystkim przeciwdziałanie zmianom klimatycznym – ułatwia gromadzenie wody w deszczowe dni i pozwala wykorzystywać ją w okresach jej niedoboru. Pozytywnymi aspektami tych działań jest także ochrona zasobów wód podziemnych przez sczerpywaniem oraz mniejszenie popytu na wodę pitną wykorzystywaną do podlewania kwiatów czy trawnika – mówi Marcin Sosna, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pszczyni.

Łączna suma dotacji nie może przekroczyć 2500 zł na jedną nieruchomość. Wysokość dotacji wynosi 100 % rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, lecz nie więcej niż:

  • 100 zł za każdą rozpoczętą 0,1 m3 objętości zbiornika naziemnego;
  • 200 zł za każdą rozpoczętą 0,1 m3 objętości zbiornika podziemnego lub urządzenia retencyjno-rozsączającego;
  • 250 zł za każdą rozpoczęty 1 m3 objętości systemu bioretencji.

Cieszę się, że Pszczyna po raz kolejny realizuje bardzo ważny projekt skierowany do mieszkańców a dotyczący tak ważnych kwestii jak ochrona środowiska i gospodarka wodna. Budujące jest także to, że mieszkańcy chętnie z tego projektu korzystają.  Poprzednia edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Udało się ostatecznie rozliczyć 74 udzielone dotacje wydatkując na ten cel ponad 136 tysięcy złotych. Mieszkańcy zainstalowali 40 zbiorników naziemnych oraz 34 zbiorniki podziemne – mówi burmistrz Dariusz Skrobol. – To kolejne zaoszczędzone hektolitry wody pitnej i wód podziemnych, czyli zasobów, których zmniejszenie odczujemy najbardziej.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami (link pod opisem) należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego (Pszczyna, ul. Dworcowa 30) w wersji papierowej. Udzielone dotacje będą rozliczane do 15 listopada 2024 roku. Dodatkowe informacje pod numerem tel.: 32 449 38 75

Ogłoszenie

W dniach

                 13.03.2024r. (środa) w godz. 15.00 -18.00

                 14.03.2024r. (czwartek) w godz. 9.00 -12.00

będzie pobierana I rata podatku od nieruchomości oraz opłata członkowska spółki wodnej w Ośrodku Kultury.

                                                                                                                                   Sołtys

                                                                                                                             Jacek Kubis

Przejazd na ul. Katowickiej zostanie zamknięty. Zmiana trasy i rozkładu jazdy autobusów linii D1 i D2

Przejazd na ul. Katowickiej zostanie zamknięty. Z

Informujemy, że  w środę, 28 lutego w związku z modernizacją linii kolejowej zostanie zamknięty przejazd na ul. Katowickiej. Przewidywany czas prowadzenia robót to ok. 4 miesiące. W związku z powyższym zmianie ulegnie trasa przejazdu oraz rozkład jazdy linii D1 i D2.

Autobus będzie kursował z pominięciem przystanków na ul Katowickiej w Pszczynie tj przystanek Pszczyna Katowicka Park, Pszczyna Katowicka Rondo , Pszczyna Katowicka Szkoła i w Piasku tj. przystanek Piasek I.

Poniżej zamieszczamy rozkład jazdy obowiązujący od 28 lutego 2024r.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Rozklad-jazdy-linia-D.pdf 2024-02-27 435.22KB pobierz