SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH

UWAGA PASAŻEROWIE ! Począwszy od miesiąca listopada 2019 w Powiatowym Centrum Przesiadkowym w Pszczynie przy ul. Sokoła 10, będzie można nabyć bilety miesięczne na linie Pszczyńskiej Gminnej Komunikacji Publicznej.
SPRZEDAŻ BILETÓW MIESIĘCZNYCH W POWIATOWYM CENTRUM PRZESIADKOWYM PROWADZONA BĘDZIE:
OD 27 LISTOPADA DO 3 GRUDNIA 2019
W GODZINACH 10:00 – 16:00

NA LINIE PSZCZYŃSKIEJ GMINNEJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ :
• „A” PSZCZYNA -WISŁA MAŁA
• „B” PSZCZYNA – STUDZIENICE
• „C” PSZCZYNA – ĆWIKLICE – RUDOŁTOWICE
• „D” PSZCZYNA – PIASEK CZARKÓW
• „F” PSZCZYNA – PSZCZYNA ZŁOTY KŁOS

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Pszczyna

Burmistrz Pszczyny informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.  Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z  wskazanych przez Gminę miejsc do zbierania odpadów  pochodzących od rolników oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów  :

• z folii rolniczych,
• z siatki i sznurka do owijania balotów,
• opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, w terminie do dnia 6 grudnia 2019 roku.

Wnioski do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania  foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W przypadku nieotrzymania przez Urząd Miejski w Pszczynie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane. Pobierz wniosek

Ogłoszenie

W dniu 13.11.19r.(środa) w godz. 16.00-18.00 będzie pobierana IV rata podatku od nieruchomości w Ośrodku Kultury.