Rada sołecka

Sołtys:

Jacek Kubis

Dyżuruje w każdą środę w godzinach 17-18

telefon: 889 – 895 – 010

Członkowie rady sołeckiej:

Aleksandra Winkler

Halina Kubis

Barbara Faruga

Michalina Krzyżaniak

Leszek Chudek