OGŁOSZENIE

ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Urząd Miejski w Pszczynie informuje,

że 1 października (w czwartek) w Czarkowie

odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów:

  • stare meble, wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce, itp.

  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (kompletny).

Odpady muszą zostać wystawione przed posesję w dniu zbiórki najpóźniej do godz. 7.00.

Przypominamy, iż do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadów:

  • opon, styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, worków po nawozach, okien, drzwi, opakowań po chemikaliach, olejach czy truciznach, odpadów zielonych (gałęzie, trawa, liście), armatury łazienkowej.

Odpady te nie będą zbierane!

Ogłoszenie

W dniu 15.09.2020r. (wtorek) w godz. 15.00 -17.00

będzie pobierana III rata podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w Ośrodku Kultury.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Sołtys

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Jacek Kubis

Na rynku udzielane będą informacje dotyczące dofinansowania do wymiany kotłów

Na rynku udzielane będą informacje dotyczące do

Po raz kolejny w Pszczynie na rynku zorganizowane zostanie mobilne biuro programu „Czyste Powietrze”. To jedna z kilku inicjatyw, w ramach których mieszkańcy naszej gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany starych kotłów na nowe, bardziej ekologiczne urządzenia.

Mobilne biuro zostanie ustawione na pszczyńskim rynku w środę, 9 września. Będzie można z niego skorzystać w godzinach od 9.00 do 12.30. W tym czasie wszystkim zainteresowanym udzielane będą informacje dotyczące pomocy finansowej związanej z dofinansowaniami w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”. Jego prowadzeniem w naszym regionie zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Przypomnijmy, że program „Czyste Powietrze” to jedna z kilku inicjatyw, które pozwalają mieszkańcom na skorzystanie z dotacji na inwestycje ekologiczne. Obecnie gmina Pszczyna równolegle realizuje także inne projekty związane z ochroną środowiska. To przede wszystkim kolejny etap Programu Ograniczenia Niskiej Emisji, w ramach którego dotychczas wymienionych zostało ponad 650 pieców i przeprowadzono kilkaset termomodernizacji. To również program „Stop Smog”, którego realizacji gmina Pszczyna podjęła się jako jeden z pierwszych samorządów w kraju.

Z każdym kolejnym rokiem działania mające na celu poprawę jakości powietrza są w Pszczyna intensyfikowane. Dzięki realizowanym programom finansowe wsparcie może trafić do osób najuboższych, które samodzielnie nie są w stanie podjąć się inwestycji.