Ogłoszenie

W dniu:

15.11.2023r. (środa) w godz. 16.00 -18.00

będzie pobierana IV rata podatku od nieruchomości w Ośrodku Kultury.

Sołtys

Jacek Kubis

Pszczyński Budżet Obywatelski 2024

Od 6 do 19 listopada można oddawać głosy na projekty w Budżecie Obywatelskim 2024. Zapraszamy do głosowanie na projekt złożony dla sołectwa Czarków. Każdy mieszkanie może oddać 1 głos na projekt lokalny oraz 1 głos na ogólnogminny. Poparcie projektu lokalnego, będzie musiało przekroczyć co najmniej 3 % wszystkich mieszkańców sołectwa.

Głosowanie odbywa się:

1. „Supersam”, ul. Doświadczalna 1 – 06.11.2023r. do 19.11.2023 godz. 7:00 –14:00

2. Biuro Sołtysa ul. Powstańców Śląskich 25a – środy w godzinach 17:00-18:00

Głosować można także drogą elektroniczną na stronie internetowej https://budzet.pszczyna.pl/oddaj-glos/

Projekt lokalny dla Sołectwa Czarków:

27. Czarków/ Tężnia solankowa – LKS Czarków – 99.750 PLN

     

 

Ruszyło głosowanie w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego – do podziału 2,5 mln zł

Ruszyło głosowanie w ramach Pszczyńskiego Budż

Od 6 do 19 listopada trwać będzie głosowanie nad projektami, które przeszły pozytywną weryfikację w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2024. Łączna pula na realizację przedsięwzięć wyniesie 2 500 000 zł.

5% Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 przeznaczone zostanie na projekty o charakterze ogólnogminnym. Podobna kwota została zabezpieczona w formie rezerwy. Reszta zostanie podzielona na kwotę bazową oraz środki proporcjonalnie do liczby mieszkańców każdej jednostki pomocniczej.

W tym roku pod głosowanie poddanych zostanie 7 projektów ogólnogminnych, a także 31 projektów lokalnych. Jak zwykle mieszkańcy nie zawiedli i przedstawili wiele ciekawych propozycji. W przypadku budżetu partycypacyjnego to mieszkańcy decydują, które projekty znajdą się w budżecie gminy na 2024 rok i przejdą do realizacji. Zachęcam do głosowania – mówi burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Jak co roku głosowanie do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego przebiega za pośrednictwem panelu do głosowania na stronie internetowej https://budzet.pszczyna.pl/

Osoby mające problem z dostępem do Internetu mogą głosować na tradycyjnych kartach do głosowania. Głos można oddawać w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, ul. Rynek 2, w dni powszednie, w godzinach pracy Urzędu, a także w wyznaczonych punktach na terenie gminy.

Dni Seniora w Pszczynie: wykłady, występu i spotkanie z Ewą Kasprzyk

Dni Seniora w Pszczynie: wykłady, występu i spot

Już w przyszłym tygodniu zapraszamy na Dni Seniora. W programie między innymi: wykład o prehabilitacji, o zdrowym odżywianiu, diecie, a także pokaz kulinarny, występy artystyczne oraz spotkanie z Ewą Kasprzyk, popularną aktorką filmową i teatralną.

Program:

 • 16.10. | godz. 9:00 | Parafialny Klub Seniora Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, Pszczyna
  PREHABILITACJA – czyli pomagamy pacjentom dobrze przygotować się do operacji i leczenia onkologicznego – wykład dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk
 • 16.10. | godz. 17:00 | Klub “13”, ul. Bednarska 13, Pszczyna
  Spotkanie z Ewą Kasprzyk
 • 17.10. | godz. 14:00 | sala konferencyjna Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 2, Pszczyna
  Wykład „ Zdrowe odżywianie dla Seniora” – wykład Monika Kołosowska- Trener Dietetyki
 • 17.10. | godz. 16:00 | Ośrodek Kultury w Rudołtowicach (sala OSP), ul. Anieli Krzywoń 6, Rudołtowice
  „Zdrowe Jesienne Gotowanie”- pokaz kulinarny dla Seniorów – prowadzi półfinalistka Masterchefa Zofia Masny-Klimczak
 • 18.10. | godz. 9:00-12:00 | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Pszczynie, ul. Kopernika 12, Pszczyna
  Indywidualne konsultacje dietetyczne – prowadzi Monika Kołosowska- Trener Dietetyki
 • 18.10. | godz. 16:00 | Klub “13”, ul. Bednarska 13, Pszczyna
  Występy artystyczne Grup Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny o wyłożeniu do

Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977, z późn. zm.), w związku z art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023, poz. 1688) art. 39 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/254/20 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 marca 2020 r.. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 9 października 2023 r. do 31 października 2023 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna – w Wydziale Urbanistyki i Architektury – pokój nr 1 (parter):

–   w poniedziałki od godziny 900 do godziny 1700,
–   od wtorku do piątku od godziny 800 do godziny 1200,
a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
oraz na www.pszczyna.pl (w zakładce dla mieszkańców – gospodarka przestrzenna).

Czytaj dalej