Mieszkańcy gminy otrzymają pojemniki na bioodpady

Mieszkańcy gminy otrzymają pojemniki na bioodpad

Od 22 czerwca firma Remondis będzie dostarczała do posesji na terenie gminy Pszczyna pojemniki na bioodpady. Na ten cel przeznaczone zostaną 120-litrowe kosze w kolorze brązowym.

Dodatkowe pojemniki otrzymają wyłącznie mieszkańcy, którzy dotychczas nie zadeklarowali kompostowania bioodpadów w kompostowniku na terenie własnej posesji. Tutaj wspomnijmy, że osoby, które zdecydują się na kompostowanie mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie gminy Pszczyna wysokość tego zwolnienia wynosi 3 zł od mieszkańca/miesiąc. Więcej na ten temat znajdziecie tutaj: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/idn:1417

Warto również wyjaśnić co można będzie wrzucać do brązowego kubła. Do bioodpadów zaliczane są:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki, itp.)
 • trawa, liście, kwiaty, rośliny doniczkowe,
 • trociny z obróbki i cięcia drewna,
 • rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów,
 • resztki jedzenia.

 

Bardzo ważne, aby żaden z powyższych odpadów nie był wrzucany do kosza w woreczku foliowym. Wszystkie one powinny być umieszczane w kuble luzem.

Nie można w do pojemnika wrzucać natomiast:

 • kości zwierząt,
 • surowego mięsa,
 • oleju jadalnego,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF,
 • ziemi i kamieni.

W najbliższym czasie mieszkańcom gminy przekazany zostanie również nowy harmonogram odbioru odpadów, a także ulotki szczegółowo informująca o zasadach segregacji.

Posted in Uncategorized.