Można już składać wnioski w ramach pilotażowego programu dla Pszczyny

Można już składać wnioski w ramach pilotażowe

Zapowiadany w czwartek, 15 kwietnia na konferencji prasowej pilotażowy program wchodzi w życie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW Katowice) ogłosił już nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż” na terenie Gminy Pszczyna.

Program skierowany jest do osób fizycznych – właścicieli / współwłaścicieli lokali mieszkalnych oraz do wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Pszczyna. Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Dodatkowo przewiduje się dofinansowanie działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez Gminę. 

Na dofinansowanie przedsięwzięć przewidziano kwotę: 6.070.000 zł w formie dotacji, w tym 70.000 zł dla Gminy Pszczyna na działania informacyjno-promocyjne związane z programem.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 16 kwietnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. lub do wyczerpania budżetu Programu.

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wniosek należy wypełnić i przesłać przez GWD, a następnie złożyć w formie:

  1. elektronicznej – na wyznaczoną skrzynkę podawczą WFOŚiGW Katowice znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), po uprzednim opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy,
  2. papierowej – przez dostarczenie wraz z załącznikami do WFOŚiGW Katowice, po uprzednim pobraniu PDF wniosku przesłanego przez GWD, wydrukowaniu i opatrzeniu go podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy. Dostarczenie może nastąpić:
  • osobiście albo za pośrednictwem kuriera do WFOŚiGW Katowice,
  • za pośrednictwem placówki pocztowej,
  • za pośrednictwem gminy Pszczyna.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Sposób składania wniosku o dofinansowanie dla Gminy Pszczyna na działania informacyjno-promocyjne został określony w Regulaminie naboru.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Pszczyna na realizację działań informacyjno-promocyjnych oraz zawarciu umowy z WFOŚiGW, możliwe będzie uzyskanie dodatkowego wsparcia ze środków Gminy na podstawie przygotowanego przez Gminę regulaminu współfinansowania przedsięwzięć.

UM Pszczyna/WFOŚiGW Katowice

 

kategoria: Powiązane pliki [15]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Regulamin – Pszczyna.pdf 2021-04-16 738.49KB pobierz plik: Regulamin – Pszczyna.pdf
pdf Zał 1 do Instrukcji WoD Pszczyna część 1 i 2 – wykaz dochodów nieopodatkowanych.pdf 2021-04-16 461.78KB pobierz plik: Zał 1 do Instrukcji WoD Pszczyna część 1 i 2 – wykaz dochodów nieopodatkowanych.pdf
docx Zał 3 do instrukcji WoD Pszczyna część 1 i 2 – klauzula współwłaściciel_czysty.docx 2021-04-16 18.44KB pobierz plik: Zał 3 do instrukcji WoD Pszczyna część 1 i 2 – klauzula współwłaściciel_czysty.docx
docx Zał 2 do instrukcji WoD Pszczyna część 1 i 2 – klauzula współmałżonek_czysty.docx 2021-04-16 18.46KB pobierz plik: Zał 2 do instrukcji WoD Pszczyna część 1 i 2 – klauzula współmałżonek_czysty.docx
pdf Zał 3 do Regulaminu – Wytyczne dla WFOŚiGW cz. 4.pdf 2021-04-16 438.26KB pobierz plik: Zał 3 do Regulaminu – Wytyczne dla WFOŚiGW cz. 4.pdf
pdf Zał. 2 do Regulaminu – Instrukcja do WoD Pszczyna – Część 1 i 2.pdf 2021-04-16 0.99MB pobierz plik: Zał. 2 do Regulaminu – Instrukcja do WoD Pszczyna – Część 1 i 2.pdf
pdf Załączniki do WoD Pszczyna część 1 i 2 – oświadczenia.pdf 2021-04-16 423.95KB pobierz plik: Załączniki do WoD Pszczyna część 1 i 2 – oświadczenia.pdf
docx Zał. 1 do instrukcji WoD Pszczyna część 3 – klauzula wspólnota mieszkaniowa_czysty.docx 2021-04-16 19.83KB pobierz plik: Zał. 1 do instrukcji WoD Pszczyna część 3 – klauzula wspólnota mieszkaniowa_czysty.docx
pdf Zał. 1 do Regulaminu – Wniosek o dofinansowanie Pszczyna – Część 1 i 2.pdf 2021-04-16 1MB pobierz plik: Zał. 1 do Regulaminu – Wniosek o dofinansowanie Pszczyna – Część 1 i 2.pdf
pdf Zał. 2 do Regulaminu – Instrukcja do WoD Pszczyna – Część 3.pdf 2021-04-16 616.5KB pobierz plik: Zał. 2 do Regulaminu – Instrukcja do WoD Pszczyna – Część 3.pdf
pdf Zał. 4 do Regulaminu – ogłoszenie o naborze.pdf 2021-04-16 522.73KB pobierz plik: Zał. 4 do Regulaminu – ogłoszenie o naborze.pdf
pdf Zał. 1 do Regulaminu – Wniosek o dofinansowanie Pszczyna – Część 3.pdf 2021-04-16 1.02MB pobierz plik: Zał. 1 do Regulaminu – Wniosek o dofinansowanie Pszczyna – Część 3.pdf
pdf zalacznik_nr_1_do_programu.pdf 2021-04-16 764.82KB pobierz plik: zalacznik_nr_1_do_programu.pdf
pdf zalacznik_nr_1a_do_programu.pdf 2021-04-16 881.94KB pobierz plik: zalacznik_nr_1a_do_programu.pdf
pdf Program_Priorytetowy.pdf 2021-04-16 776.45KB pobierz
Posted in Uncategorized.