Zmiana programu „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż” na terenie Gminy Pszczyna

Zmiana programu „Poprawa jakości powietrza w na

Od dnia 16 sierpnia 2021 r. wprowadzono zmiany w programie „Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach – pilotaż” na terenie Gminy Pszczyna.

Podobnie, jak w programie „Czyste Powietrze”, NFOŚiGW podwyższył progi dochodowe uprawniające do skorzystania z podwyższonego dofinansowania na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (od 3 do 20 lokali). Od 16 sierpnia br., dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wynosi 2189 zł (wcześniej 1960 zł – wzrost o 229 zł), a dla wieloosobowych – 1564 zł na osobę (wcześniej 1400 zł – wzrost o 164 zł).

Ponadto – w części dotyczącej wspólnot mieszkaniowych – zrezygnowano z wymogu wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (dokumenty dotyczące ewentualnej obecności ptaków lub ich siedlisk, a także nietoperzy) przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Ten wymóg ograniczał wiele wspólnot mieszkaniowych, co uniemożliwiało złożenie wniosku o dofinansowanie. W przypadku tej grupy beneficjentów, wspomniane ekspertyzy będą konieczne, ale dopiero na etapie złożenia wniosku o płatność.

Więcej o Programie: https://www.wfosigw.katowice.pl/dokumentacja-programowa.html

źródło:WFOŚiGW

Święto Ziół: plenerowa msza św., jarmark i warsztaty

Święto Ziół: plenerowa msza św., jarmark i wa

W niedzielę, 15 sierpnia zapraszamy do Skansenu – Zagrody Wsi Pszczyńskiej na Święto Ziół. Wydarzenie odbędzie się w ramach Festiwalu Moja Pszczyna: Talenty i Pasje.

Tegoroczne Święto Ziół rozpocznie się o godzinie 10.30 plenerową mszą świętą połączoną z poświęceniem ziół i kwiatów. Równocześnie na terenie pszczyńskiego skansenu wystartuje jarmark rękodzieła i produktów regionalnych. Zakupy będzie można zrobić aż do zakończenia wydarzenia.

Między godziną 13.00 a 17.00 zapraszamy na interesujące warsztaty z ziołami w roli głównej. Przygotowano między innymi zajęcia florystyczne, hafciarskie oraz kosmetyczne. Cały czas w plenerze przygrywać będzie kapela „Pszczynioki”.

Czytaj dalej

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Burmistrz Pszczyny przypomina, że Wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w bieżącym roku (drugi termin) można składać od 1 do 31 sierpnia 2021 roku w Urzędzie  Miejskim w Pszczynie.

 Uwaga – zmiana siedziby Referatu Rolnictwa, z ul.Dworcowej 30 na Rynek 2, pokój 302B, tel. 324493978.

Do wniosku należy załączyć faktury potwierdzające zakup oleju w okresie od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r. W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych prowadzą także chów lub hodowlę bydła, do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pszczynie zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) będącego w posiadaniu producenta rolnego. (jeżeli nie został dołączony w lutym)

Limit zwrotu podatku w 2021 r. stanowić będzie sumę kwot:

– kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego (1,00 zł  x 100 x ilość ha)

oraz

– kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku (1,00 zł x 30 x średnia roczna ilość DJP).

Kwotę zwrotu oblicza się na podstawie przedstawionych faktur VAT potwierdzających zakup oleju napędowego. Stawka zwrotu w roku 2021 wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju. Kwotę zwrotu oblicza się wg wzoru: ilość litrów zakupionego oleju napędowego x 1,00 zł (w ramach limitu).

Wzór wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie w pokoju nr 302B lub ze strony internetowej UM w Pszczynie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa UM w Pszczynie, ul.Rynek 2 w pokoju nr 302B (III piętro) lub pod numerem telefonu 32 4493978.

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf WNIOSEK ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO.pdf 2021-08-10 192.58KB pobierz

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego w starostwie

Wózki inwalidzkie, balkoniki i kule ortopedyczne oraz rowery trójkołowe – wszystko to jest dostępne w bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.

Trzy sprzęty rehabilitacyjne stojące na tle białej ściany: wózek inwalidzki, kule ortopedyczne oraz balkonik. Jasne pomieszczenie.

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego to propozycja przygotowana zwłaszcza z myślą o mieszkańcach, którzy mają problemy z poruszaniem się po doznanych urazach lub zabiegach operacyjnych. Nie muszą decydować się na zakup sprzętu, mogą bezpłatnie wypożyczyć go w starostwie.

Jaki sprzęt można wypożyczyć?

W asortymencie wypożyczalni są wózki inwalidzkie, kule ortopedyczne oraz balkoniki rehabilitacyjne.

Do dyspozycji mieszkańców są również stabilne rowery trójkołowe, umożliwiające jazdę osobom o ograniczonej koordynacji ruchowej i sprawności fizycznej. Rowery są dostępne w trzech rozmiarach – dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Mieszkańcy powiatu pszczyńskiego mogą korzystać ze sprzętu całkowicie za darmo.

Jak wypożyczyć sprzęt?

Wystarczy zadzwonić pod numer 32 449 23 98 w godzinach pracy pszczyńskiego starostwa. Wózki, balkoniki i kule można wypożyczyć na określony czas – 2 miesiące, z możliwością przedłużenia, jeśli nie ma kolejnej osoby oczekującej na wypożyczenie.

Rowery trójkołowe udostępniane są na okres dwóch tygodni. Można również wypożyczyć rower trójkołowy na kilka godzin lub cały dzień, wtedy wystarczy zgłosić się do pracownika Centrum Przesiadkowego (ul. Sokoła 10).

Powiat Pszczyński pozyskał rowery i sprzęt rehabilitacyjny od fundacji EcoTextil oraz Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Wypożyczalnia działa dla mieszkańców od maja 2019 roku.

Rower trójkołowy stojący przy stojakach na jednoślady pod wiatą Centrum Przesiadkowego.

Wprowadzenie: Biuro Rzecznika Prasowego

Nowe pojemniki na bezpłatny odbiór elektroodpadów

Nowe pojemniki na bezpłatny odbiór elektroodpad�

W ostatnich dniach w kilkunastu miejscach na terenie gminy Pszczyna postawione zostały pojemniki na odpady elektroniczne. Firma Remondis ustawiła je nieodpłatnie na terenie wszystkich sołectw i kilku osiedlach w mieście. Dodatkowo uruchomiła platformę internetową, na której można zamawiać bezpłatny odbiór wielkogabarytowych elektroodpadów. To krok w kierunku wciąż pojawiających się – aczkolwiek coraz rzadziej – dzikich wysypisk śmieci.

Wysokie na ponad dwa metry czerwone pojemniki zostały zamontowane w 19 lokalizacjach. To:

 • Studzionka, Jedności 4 (przy Domu Gromadzkim obok pojemników na odzież),
 • Wisła Mała, Pawia 42 (plac przy strażnicy OSP),
 • Wisła Wielka, Słoneczna 4 (plac przy strażnicy OSP),
 • Łąka, Skrzyżowanie ul. Fitelberga i Dygasińskiego (parking przy placu zabaw),
 • Poręba, Szkolna (przy boisku sportowym obok kontenerów na śmieci),
 • Brzeźce, Pokoju 1 (parking przy kościele),
 • Ćwiklice, Zawadzkiego (parking przy kościele),
 • Rudołtowice, Anieli Krzywoń 6 (plac przy strażnicy OSP),
 • Jankowice, Kościelna (parking przy kościele),
 • Studzienice, Św. Jana Pawła II (parking przy kościele obok pojemników na odzież),
 • Piasek, Dworcowa (zieleniec na parkingu przy Kulejących Aniołach),
 • Czarków, Powstańców Śląskich 25a (obok Ośrodka Kultury),
 • Pszczyna, Os. Piastów Bielska (parking przy kościele),
 • Pszczyna, Os. Stara Wieś Staromiejska 36 (przy budynku starej kwiaciarni Agawa),
 • Pszczyna, Os. Daszyńskiego Konopnickiej (wjazd na parking przy kościele),
 • Pszczyna, Os. Polne Domy (pas zieleni naprzeciw wjazdu do Ben-Gazu),
 • Pszczyna, Os. Powstańców Śląskich Karola Miarki (zieleniec obok stacji trafo),
 • Pszczyna, Os. Śródmieście Bolesława Chrobrego (parking),
 • Pszczyna, Os. Kolonia Jasna Księżycowa 25 (parking na dziedzińcu szkoły).

Do pojemników można wrzucać pochodzące z gospodarstw domowych odpady o gabarytach nie większych niż 60x40x20 cm. Remondis, który postawił nowe pojemniki, dodatkowo zobowiązał się do monitorowania stanu zapełnienia i ich opróżniania na swój koszt i przy użyciu własnych zasobów osobowych i sprzętowych.

Równocześnie firma Remondis przygotowała specjalną platformę elektroniczną pod adresem www.decydujesz.pl, która umożliwia mieszkańcom gminy Pszczyna zamawianie odbioru wielkogabarytowych elektroodpadów  AGD bezpośrednio z nieruchomości w terminie uzgodnionym z mieszkańcami. Do wielkogabarytowych elektroodpadów zaliczane są: lodówki, pralki, kuchenki elektryczne lub gazowo-elektryczne, zamrażarki, suszarki do ubrań, zmywarki.

Zgodnie z porozumieniem stron gmina Pszczyna nie ponosi jakichkolwiek opłat związanych z odbiorem odpadów.