Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Pszczyna

Burmistrz Pszczyny informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.  Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z  wskazanych przez Gminę miejsc do zbierania odpadów  pochodzących od rolników oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów  :

• z folii rolniczych,
• z siatki i sznurka do owijania balotów,
• opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, w terminie do dnia 6 grudnia 2019 roku.

Wnioski do pobrania poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania  foli rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W przypadku nieotrzymania przez Urząd Miejski w Pszczynie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane. Pobierz wniosek

Posted in Uncategorized.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *